Geplaatst op 03 november 21

Alles wat u moet weten over het levenstestament

Wanneer u wilsonbekwaam wordt en niet meer in staat bent uw zaken te regelen, komt er een heleboel op u en uw naasten af. Dit zijn onder andere zaken die vooraf geregeld kunnen worden. Wat zijn uw wensen op medisch gebied? Hoe wilt u dat dingen financieel geregeld zijn? En wie gaat er voor u beslissingen nemen? Dit zijn zaken die u kunt laten vastleggen in een levenstestament. Met een levenstestament laat u uw naasten weten wat uw wensen zijn en wijst u iemand aan die namens u kan handelen als u dat zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie in handen.

Wat is een levenstestament?

U kunt bij uw notaris een levenstestament laten opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u vertrouwt. Uw levenstestament is maatwerk. U bepaalt wat u wilt regelen. U kunt iemand die u vertrouwt een volmacht geven om uw vermogen te beheren, of om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken. U blijft zelf bevoegd, maar u benoemt hiermee iemand die beslissingen namens u kan nemen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Let op: het levenstestament heeft uitsluitend betrekking op uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Daarvoor dient u een testament op te stellen.

Het voordeel van een levenstestament opstellen bij een notaris is dat banken en andere instanties de door u benoemde vertrouwenspersonen erkennen als belangenbehartiger. Dat betekent dat deze vertrouwenspersonen de nodige machtigingen krijgen om uw zaken te kunnen waarnemen. Een ander voordeel van uw levenstestament is dat dit rust geeft. Samen met uw notaris bereidt u dit voor, waardoor u weet dat alles goed geregeld is.

Waarom een levenstestament?

Het is ontzettend belangrijk om op tijd na te denken over het levenstestament, anders bent u mogelijk te laat. Als u niet meer wilsbekwaam bent, kunt u namelijk geen levenstestament meer laten opmaken. Het is voor iedereen belangrijk om na te denken over het levenstestament. Ook op jonge leeftijd kan u namelijk iets overkomen. Wanneer u bijvoorbeeld een ernstig ongeluk krijgt en in een coma raakt, dan kunt u niet meer beslissen.

Als u wilsonbekwaam bent en geen levenstestament heeft, krijgen uw naasten te maken met de wettelijke beschermingsmaatregelen. Een kantonrechter gaat dan iemand aanwijzen die uw financiële of medische belangen gaat behartigen. Oók wanneer u bent getrouwd, is het niet automatisch zo dat uw partner namens u mag beslissen.

Financiële, medische en persoonlijke voorkeuren

In een levenstestament  kunt u uw financiële, medische en persoonlijke zaken regelen. Financiële zaken hebben betrekking op praktische zaken, zoals het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Ook het betalen van rekeningen en het verkopen van uw woning (als dat nodig zou zijn), vallen hieronder. Bij medische zaken kunt u bijvoorbeeld denken aan wie er namens u mag overleggen met de arts, maar ook wie toestemming kan geven voor een operatie. Dit regelt u in de medische volmacht. U kunt daarbij ook een behandelverbod of euthanasieverklaring opnemen. Door het vastleggen van uw wensen haalt u ook de onzekerheden bij uw naasten weg. Bij persoonlijke zaken kunt u denken aan uw persoonlijke wensen over bijvoorbeeld verzorging, maar ook de zorg voor uw huisdieren of wensen voor uw uitvaart. Over al deze mogelijkheden van het levenstestament leest u meer in onze brochure.

EPN leden staan voor u klaar

Wilt u meer informatie over het maken van een levenstestament? Maak dan een afspraak bij een EPN-notaris bij u in de buurt. Zij kunnen u helpen bij het vastleggen van uw wensen in een levenstestament. Ook begeleiden zij u bij het maken van de juiste keuzes.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden