Geplaatst op 22 februari 21

Een erfenis aanvaarden: de drie mogelijkheden

Wanneer iemand overlijdt en u erfgenaam bent, hebt u meerdere mogelijkheden rondom de nalatenschap. U kunt een erfenis verwerpen, aanvaarden óf beneficiair aanvaarden. Uw keuzes kunnen invloed hebben op het erven van bijvoorbeeld schulden. Het is daarom belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn. In dit artikel leggen wij uit wat de verschillende mogelijkheden inhouden.

Nog geen keuze gemaakt? Gedraag u dan niet als erfgenaam!

Het is belangrijk dat u zich niet als erfgenaam gedraagt als u nog geen keuze hebt gemaakt. Dit betekent dat u:

  • overledene mee naar huis neemt, zonder dat u op papier vastlegt dat u ze alleen voor veiligheid meeneemt;
  • met geld uit de nalatenschap of met eigen geld (begrafeniskosten mag u wel betalen);
  • van de gezamenlijke rekening.

De erfenis zuiver aanvaarden

Allereerst kunt u alle bezittingen van de overledene aanvaarden. Dan kiest u ervoor de erfenis zuiver te aanvaarden. Dit houdt ook in dat u als erfgenaam aansprakelijk bent voor alle schulden, ook als de schulden groter zijn dan het vermogen van de overleden persoon. Dan is er sprake van een negatieve nalatenschap. U bent dan wettelijk verplicht om deze schulden te betalen.

De erfenis beneficiair aanvaarden

U kunt ook kiezen voor een beneficiaire aanvaarding. Dan bent u wel erfgenaam, maar kunt u geen negatieve nalatenschap erven. U bent dan wel verplicht om de nalatenschap volgens de wettelijke eisen af te wikkelen. Dit wordt ook wel het ‘vereffenen van de nalatenschap’ genoemd. Dit houdt in dat de vorderingen van de schuldeisers van de overledene eerst worden voldaan. Het (mogelijke) restant wordt vervolgens verdeeld onder de erfgenamen.

De erfenis verwerpen

Wilt u afstand doen van de nalatenschap? Dan weigert u de erfenis aan te nemen en verwerpt u de erfenis. U erft is dit geval niets, ook geen eventuele bezittingen met emotionele waarde of fotoboeken. Houd hierbij rekening dat wanneer u afstand doet van de nalatenschap, de erfenis eventueel wordt doorgegeven naar uw kinderen. Uw kinderen dienen dan ook de erfenis te verwerpen als zij ook geen erfgenaam willen zijn.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over het aanvaarden van een erfenis? Of kunnen onze leden u helpen bij andere inhoudelijke vragen? Neem dan contact met een EPN lid bij u in de buurt op.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden