Geplaatst op 25 april 22

Erfbelasting besparen door estate planning

Een estate planner bekijkt hoe u uw vermogen fiscaal aantrekkelijk kunt overdragen aan uw toekomstige erfgenamen. Daarbij speelt de erfbelasting een belangrijke rol. De kans is namelijk groot dat uw erfgenamen daarmee te maken krijgen als u overlijdt. Maar wat is erfbelasting precies? En hoeveel erfbelasting moeten uw erfgenamen straks betalen? Daarover vertellen we u graag meer in dit artikel.

Wat is erfbelasting?

Iedereen die een erfenis krijgt, heeft een bepaalde vrijstelling. Erft iemand meer dan die vrijstelling, dan moet hij over het meerdere erfbelasting betalen. De erfbelastingaangifte moet normaal gesproken binnen acht maanden na het overlijden worden gedaan. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over erfbelasting.

Vrijstellingen erfbelasting

De vrijstelling bedraagt in 2024 € 2.658. Maar voor bepaalde familieleden geldt een hogere vrijstelling. Zo heeft uw echtgenoot of geregistreerde partner een hogere vrijstelling. Het exacte bedrag voor deze vrijstelling is afhankelijk van de pensioenen en lijfrentes die worden uitgekeerd als gevolg van uw overlijden. Onder bepaalde voorwaarden geldt deze vrijstelling ook voor partners die geen huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben.

Uw ouders hebben samen een vrijstelling van € 59.643 in 2024. Uw kind of kleinkind kan (per persoon) belastingvrij € 25.187 van u erven in 2024. En voor een ziek of gehandicapt kind bedraagt die vrijstelling in bepaalde situaties zelfs € 75.546.  Goede doelen die door de Belastingdienst erkend zijn (zogenaamde ANBI’s) hoeven helemaal geen erfbelasting te betalen. Daarnaast geldt een specifieke regeling voor wie een onderneming erft en voortzet.

Hoe wordt erfbelasting berekend?

Het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt wordt belast tegen een bepaald percentage. Voor uw echtgenoot / partner of kind is dit 10% over de eerste € 152.368. Daarboven geldt een tarief van 20%. Voor uw kleinkind is dit tarief 18% over de eerste € 152.368 en daarboven 36%. En voor andere verkrijgers is dit 30% respectievelijk 40%. Bovenstaande bedragen zijn de bedragen die gelden in 2024. Deze worden elk jaar aangepast met een inflatiecorrectie.

Een voorbeeld: u komt te overlijden en laat aan uw zoon of dochter € 40.000 na. De vrijstelling voor erfbelasting is in dit geval € 25.187. Uw zoon of dochter betaalt erfbelasting over het bedrag boven die vrijstelling. Dit betekent dat hij of zij in beginsel over een bedrag van € 14.813 erfbelasting moet betalen. Omdat dit bedrag niet hoger is dan € 152.368, bedraagt het tarief 10%. Uw zoon of dochter betaalt dus € 1.481,30 aan erfbelasting in 2024.

Uw EPN estate planner helpt u graag

Naarmate uw vermogen stijgt, stijgt ook het bedrag dat uw erfgenamen in de toekomst aan de Belastingdienst moeten betalen. Een estate planner kan u helpen om uw vermogen fiscaal aantrekkelijk over te dragen aan uw erfgenamen. Bijvoorbeeld met een testament waarin de vrijstellingen optimaal worden benut. Of door een schenkingsplan voor u op te stellen. Want alles wat u bij leven overdraagt, wordt bij uw overlijden niet meer belast. Omdat een estate planner van de EPN ook (kandidaat-) notaris is, kijkt hij of zij niet alleen naar de fiscale kant van de zaak. De EPN estate planner helpt u ook om het vermogen te beschermen tegen echtscheiding en andere risico’s. Dat geeft een gerust gevoel. Niet alleen voor u, maar ook voor uw erfgenamen.

Wilt u meer weten over estate planning? Neem dan contact op met één van onze leden om te horen wat een estate planner voor u kan betekenen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden