Geplaatst op 22 juli 22

Huwelijkse voorwaarden: opstellen of niet?

Gaat u trouwen? Dan zijn er regels die via de wet automatisch op u en uw toekomstige echtgenoot van toepassing zijn. Dat hoeft niet altijd gunstig te zijn. Uw EPN notaris denkt graag met u mee over huwelijkse voorwaarden.

In huwelijkse voorwaarden kunt u afwijken van de wettelijke bepalingen en onder andere afspraken maken over de verdeling van uw vermogen bij scheiding en bij overlijden. In dit artikel leest u meer over huwelijkse voorwaarden en bespreken we in welke gevallen het aan te raden is om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 trouwen partners automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Het zogenaamde ‘voorhuwelijkse vermogen’ valt niet in de gemeenschap. Dit zijn alle aangebrachte goederen en schulden die u privé (dus niet samen met uw partner) had vóór uw huwelijk. Die goederen en schulden (en wat hiervoor in de plaats komt) blijven ook tijdens en na het huwelijk van uzelf.

Alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk al van beide partners samen waren, vallen wel in de gemeenschap. Een voorbeeld daarvan is een hypothecaire lening die voor het huwelijk door de partners samen is aangegaan. In beginsel vallen schenkingen en erfenissen die u krijgt tijdens het huwelijk niet in de gemeenschap. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt met een insluitingsclausule die door de schenker respectievelijk de erflater moet zijn geregeld.

De andere bezittingen, inkomsten en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, vallen in principe in de beperkte gemeenschap van goederen.

Drie vermogens

De beperkte gemeenschap van goederen zorgt ervoor dat er na het sluiten van het huwelijk drie vermogens bestaan. Uw privévermogen, het privévermogen van uw partner én het gezamenlijke vermogen. Bij scheiding of overlijden is een nauwkeurige boekhouding met bezittingen en schulden erg van belang. Alleen zo kan bekeken worden wat tot welke boedel hoort en hoe het zit met de aansprakelijkheid en de draagplicht voor de schulden.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Het is in verschillende situaties aan te raden om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Hieronder lichten we twee veelvoorkomende situaties toe. Naast onderstaande redenen kunt u huwelijkse voorwaarden bijvoorbeeld ook opstellen wanneer:

  • U en uw partner uw vermogens gescheiden willen houden;
  • U of uw partner schulden heeft;
  • U en uw partner in de “oude” (algehele) gemeenschap van goederen willen trouwen; en/of
  • U of uw partner meer eigen geld heeft ingebracht bij de aanschaf van gezamenlijke bezittingen.

Eén van de partners heeft een onderneming

Heeft u een onderneming of wilt u een onderneming starten? Dan is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Als ondernemer loopt u een zeker risico. Met huwelijkse voorwaarden zorgt u ervoor dat er een duidelijke scheiding is tussen uw vermogen en dat van uw partner. Ook kunt u opnemen dat wanneer u gaat scheiden, u de waarde van de onderneming niet hoeft te delen. Maar ook, als u op dat moment de waarde van de onderneming wél op een bepaalde manier zou willen verdelen. Voor een ondernemer is het bovendien aan te raden om huwelijkse voorwaarden op te stellen wanneer:

  • U inkomsten wilt delen zonder de continuïteit van uw onderneming in gevaar te brengen;
  • U uw onderneming veilig wilt stellen bij een echtscheiding;
  • U uw partner niet wilt belasten met ondernemingsschuldeisers.

Partners hebben een ongelijke eigendomsverhouding

Stel: u hebt een woning gekocht met uw partner en u bent voor 60 procent eigenaar van uw woning en uw partner voor 40 procent. In dat geval is er sprake van een ongelijke eigendomsverhouding. Wanneer u gaat trouwen, wordt deze ongelijke eigendomsverhouding gelijkgetrokken. Dit betekent dat u en uw partner vanaf het sluiten van het huwelijk beide voor 50 procent eigenaar zijn van de woning. Wilt u dit anders regelen? Dan moet u huwelijkse voorwaarden maken.

Geregistreerd partnerschap

Wat hiervoor is aangegeven over de beperkte gemeenschap van goederen en het opstellen van huwelijkse voorwaarden, is ook van toepassing als u en uw partner een geregistreerd partnerschap willen aangaan.

Uw EPN notaris helpt u graag

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden? Bekijk dan onze brochure en laat u door een notaris verder informeren over uw specifieke situatie. Uw EPN notaris staat voor u klaar. Bekijk al onze leden via ons overzicht en neem contact op met een lid bij u in de buurt.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden