Geplaatst op 29 juli 22

In memoriam prof. dr. Barbara Reinhartz

Zaterdag, 23 juli jongstleden, is tot ons groot verdriet Barbara Reinhartz na een ziekbed overleden.

Barbara Reinhartz, geboren in Syracuse (USA) op 9 september 1962, heeft in Leiden gestudeerd en behaalde daar haar doctoraal civiel recht in 1986. In Leiden werd Barbara universitair docent en zij promoveerde daar in 1997. In 1999 studeerde Barbara – cum laude – af in het notarieel recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In 2002 werd Barbara hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In eerste instantie was zij hoogleraar Notarieel recht en daarna, tot aan haar overlijden, hoogleraar Personen -en familierecht, in het bijzonder het familievermogensrecht.
Naast haar werkzaamheden als hoogleraar, gaf Barbara cursussen, was zij spreker op conferenties, annoteerde zij arresten, was zij redacteur en publiceerde zij veelvuldig in juridische vakliteratuur.

Barbara Reinhartz was een zeer gewaardeerd lid van de Wetenschappelijk Adviesraad van de EPN.  Als lid van de WAR adviseerde Barbara het bestuur van de EPN en gaf zij verschillende cursussen aan de EPN-leden.
​​​​​​​Net als de andere WAR-leden maakte Barbara deel uit van een van de commissies van de EPN. Voor Barbara kon dat vanzelfsprekend geen andere commissie zijn dan de commissie huwelijksvermogensrecht. Barbara was een zeer betrokken lid van deze commissie. Zij was bij elke bijeenkomst aanwezig en het niveau van de bijeenkomsten is vanaf het moment van de toetreding van Barbara enorm gestegen. Vanaf het eerste moment was Barbara de spil van de commissie; zij was bereid al haar kennis te delen en deed dit met heel veel geduld en toewijding. De discussies binnen de commissie werden ook intensiever: er kwam een mooi gesprek op gang tussen praktijk en wetenschap. Een docent pur sang!

Wij zullen Barbara Reinhartz ontzettend missen. Het belangrijkste is namelijk nog niet gezegd: naast alle vakkennis die zij had en haar bereidheid om deze te delen, was Barbara open, warm, vrolijk, geduldig, lief en kritisch. Zij was vol belangstelling voor iedereen om haar heen.

Wij zijn Barbara Reinhartz dankbaar voor alles wat zij voor de EPN gedaan en betekend heeft.
Barbara zal zeer gemist worden; door haar moeder, zus, zwager, hun kinderen, haar verdere familie en vrienden, maar ook zeker door de leden van de EPN.
Wij wensen haar familie, vrienden en bekenden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur van de EPN. 

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden