Geplaatst op 10 februari 22

Kan een minderjarige erfgenaam schulden erven?

Een kind dat jonger is dan 18 jaar is volgens de wet minderjarig. Dit betekent dat hij of zij niet zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen. Het is echter wel mogelijk dat minderjarigen erfgenaam zijn en (een deel van) een nalatenschap erven. In dit artikel praten we u bij over de regels die gelden voor minderjarige erfgenamen.

Minderjarige erfgenaam en wettelijke vertegenwoordigers

Een minderjarige kan erfgenaam zijn, maar mag zelf niet beslissen over zijn of haar vermogen. Dit betekent ook dat de minderjarige niet zelfstandig een nalatenschap kan aanvaarden of verwerpen. Een minderjarige heeft daarom altijd een wettelijke vertegenwoordiger. Dit is meestal de ouder of voogd van het kind. De wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor een goed beheer van het vermogen, totdat het kind 18 wordt en dus meerderjarig is.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen

De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige mag een nalatenschap niet zuiver aanvaarden. Dit betekent dat de wettelijke vertegenwoordiger twee keuzes heeft: de nalatenschap beneficiair aanvaarden óf volledig verwerpen. De wettelijke vertegenwoordiger moet een keuze maken binnen drie maanden na overlijden. Gebeurt dit niet? Dan geldt dat de minderjarige automatisch de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

De regel om niet zuiver te mogen aanvaarden, is ingesteld ter bescherming van de minderjarige. Stel dat de wettelijke vertegenwoordiger de erfenis volledig zou aanvaarden, terwijl er schulden zijn, dan zou de minderjarige aansprakelijk zijn voor deze schulden.

Een erfenis beneficiair aanvaarden voor een minderjarige

Wanneer een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, dan worden eventuele schulden betaald uit het resterende vermogen van de nalatenschap. Blijven er nog schulden over? Dan hoeft de erfgenaam deze niet te betalen. Blijft er nog geld over na betaling van de schulden? Dan gaat dit geld alsnog naar de erfgenamen. Een minderjarige kan dus geen schulden erven.

Een erfenis verwerpen voor een minderjarige

Wil de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige de nalatenschap verwerpen? Dan is hiervoor een machtiging van de kantonrechter nodig. Meestal verleent de kantonrechter die machtiging alleen als u kunt aantonen dat de nalatenschap negatief is. Denk ook aan de termijn van drie maanden vanwege de ‘automatische’ beneficiaire aanvaarding. Na deze drie maanden is verwerpen namelijk niet meer mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de rechtspositie van minderjarigen? Onze EPN notarissen staan voor u klaar. Zij denken graag met u mee over het nalaten van uw vermogen aan minderjarigen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden