Geplaatst op 14 oktober 21

Schenken of nalaten aan een goed doel als onderdeel van estate planning

U kunt een deel van uw vermogen aan een goed deel schenken of nalaten. Maar waar moet u rekening mee houden bij het schenken of nalaten aan een goed doel? En moet het goede doel belasting over deze schenking betalen? In dit artikel leest u meer over schenken of nalaten aan een goed doel als onderdeel van estate planning.

Schenken: periodieke of eenmalige schenking

U kunt ervoor kiezen om aan een goed doel te schenken. Dit kunt u periodiek of eenmalig doen.

Periodieke schenking aan een goed doel

Bij een periodieke schenking kiest u ervoor om jaarlijks een bepaald bedrag te schenken. Dit bedrag dient u minstens vijf jaar achter elkaar te betalen om in aanmerking te kúnnen komen voor aftrek  voor de inkomstenbelasting in box 1. Een periodieke schenking wordt in een overeenkomst vastgelegd en moet aan een aantal eisen voldoen wil het daadwerkelijk aftrekbaar zijn. Hierbij moet duidelijk vastgelegd worden wanneer de jaarlijkse schenking stopt.

Eenmalige schenking aan een goed doel

Ook kunt u eenmalig aan het goede doel schenken of meerdere keren op de door u uit te kiezen momenten (en dus niet periodiek verplicht gedurende een aantal jaren). Het verschil met de periodieke schenking is dat hier geen voorwaarden aan verbonden zijn, maar ook in beginsel minder of geen aftrekmogelijkheden in box 1. Wilt u meer weten over periodieke of eenmalige schenkingen? EPN estate planners helpen u bij het maken van een goed schenkingsplan.

Nalaten: legaat of erfgenaam

Wilt u een goed doel iets nalaten? Dan kunt u dat op twee manieren doen. U kunt het goede doel erfgenaam maken of u kunt het goede doel een legaat nalaten.

Een goed doel aanwijzen als erfgenaam

Een erfgenaam is een persoon (of instelling) die aanspraak kan maken op een deel van uw nalatenschap. Dit betekent dat het goede doel samen met uw eventuele andere erfgenamen recht heeft op uw gehele nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit zowel uw bezittingen als schulden. Het goede doel zal er statutair bijna altijd voor moeten kiezen om uw nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Door beneficiair te aanvaarden is het goede doel niet aansprakelijk voor uw eventuele schulden. Het goede doel erft dan geen negatieve nalatenschap. Meer over beneficiair aanvaarden leest u hier.

Een goed doel een legaat nalaten

U kunt er ook voor kiezen om het goede doel een legaat na te laten. Bij een legaat laat u een specifiek bezit na. Dit bezit kan van alles zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een schilderij, een woning, een meubelstuk of een bepaald geldbedrag. Bij een goed doel gaat het bijna altijd om dat laatste: een bepaald geldbedrag. Dat kan een vast bedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een percentage van uw nalatenschap. Een legaat laat u vastleggen in uw testament.

Goede doelen en erfbelasting

Normaal gesproken moeten erfgenamen erfbelasting over een nalatenschap betalen. Bij goede doelen is dit vaak niet het geval: de meeste goede doelen zijn namelijk vrijgesteld van erfbelasting. Veel goede doelen hebben een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat het goede doel gericht is op het algemeen nut. Het goede doel zet zich dan geheel in voor het algemeen belang, bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg of ontwikkelingshulp. Goede doelen worden jaarlijks gecontroleerd of hun doelstelling en voorgenomen activiteiten het algemeen nut nog steeds behartigen. U kunt in het ANBI register van de Belastingdienst checken of het goede doel een ANBI status heeft.

EPN notarissen staan voor u klaar

Wilt u nalaten of schenken aan een goed doel? Onze EPN estate planners bekijken wat de fiscaal aantrekkelijkste verdeling tussen schenken en nalaten is. Zij helpen u graag verder. Neem contact op met een EPN notaris bij u in de buurt voor meer informatie.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden