Geplaatst op 14 juni 21

Uw kind(eren) onterven: kan dat?

In uw testament kunt u vast laten leggen dat u uw kind(eren) wilt onterven. Toch betekent dit niet dat uw kind(eren) helemaal niets uit de nalatenschap krijg(t)(en). Zij hebben namelijk recht op een minimaal erfdeel. Dit wordt de legitieme portie genoemd. In dit artikel leggen we u uit hoe dit precies zit.

De legitieme portie

Wanneer u uw kind of kinderen wilt onterven, dan moet u dat vastleggen in uw testament. Houd er rekening mee dat kinderen dan alsnog recht hebben op hun legitieme portie. Kinderen hebben altijd recht op deze legitieme portie, ook als u bijvoorbeeld al jarenlang geen contact meer had. Kinderen moeten deze legitieme portie wel opeisen. Dit moeten zij binnen vijf jaar na uw overlijden doen. De legitieme portie bevat geen spullen of goederen, maar alleen (recht op) geld. De legitieme portie is de helft van het bedrag dat het kind zou krijgen als er geen testament is. Bij de berekening van de legitieme portie wordt ook gekeken naar bepaalde giften die de erflater bij leven heeft gedaan. Kleine giften zoals verjaardagscadeaus tellen niet mee.

Stel dat u twee kinderen heeft en geen huwelijks- of geregistreerd partner heeft. U kiest ervoor om één van deze kinderen te onterven. Uw vermogen bij overlijden is, na betaling van schulden, € 60.000. Wanneer u geen testament zou hebben, dan zou elk van de kinderen recht hebben op € 30.000. Omdat u één kind heeft onterfd, heeft dat kind enkel recht op de legitieme portie. Dat is de helft van hetgeen zonder onterving zou zijn ontvangen: in dit geval is dat dus € 15.000.

De legitieme portie en kleinkinderen

Stel dat uw onterfde kind eerder overlijdt dan u én u heeft ook de kinderen van dat kind onterfd. Dan ‘schuift’ de legitieme portie op naar uw kleinkinderen. Kleinkinderen erven dan de legitieme portie waar hun onterfde ouder recht op zou hebben gehad.

Niet-opeisbaarheidsclausule

Het is erg belangrijk dat u in uw testament een niet-opeisbaarheidsclausule opneemt. Hierin legt u vast dat uw (onterfde) kinderen (en mogelijk ook kleinkinderen) hun erfdeel pas kunnen opeisen wanneer de laatstlevende echtgenoot is overleden. Hiermee laat u de laatstlevende echtgenoot verzorgd achter. Dit geldt ook voor geregistreerd partners en samenwoners. In alle gevallen is het van belang de niet-opeisbaarheidsclausule op te nemen in uw testament. Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partners bent, is het daarnaast noodzakelijk dat u een notariële samenlevingsovereenkomst opstelt. Heeft u geen samenlevingsovereenkomst, dan werkt de niet-opeisbaarheidsclausule niet.

Meer informatie over onterven

Er zijn ook alternatieven voor onterven, zoals het verkleinen van het erfdeel of het onder bewind stellen van het erfdeel van een kind. Een EPN notaris helpt u graag en zorgt ervoor dat uw wensen worden vastgelegd, precies zoals u dat wilt. Neem contact op met een EPN notaris bij u in de buurt voor meer informatie.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden