Geplaatst op 10 juli 20

Wat is estate planning?

‘Estate planning’ wordt ook nalatenschapsplanning genoemd. Een nalatenschap bestaat uit alles wat u achterlaat na uw overlijden. Denk hierbij aan een eigen huis, spaargeld, beleggingen, een huis in het buitenland of een eigen bedrijf. Een EPN estate planner bekijkt met u hoe uw wensen voor uw naasten goed geregeld kunnen worden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe u uw nalatenschap fiscaal aantrekkelijk kunt overdragen aan uw erfgenamen. In dit artikel bespreken we wat estate planning precies betekent.

Voor wie is estate planning?

Estate planning is voor iedereen die iets na te laten heeft. Natuurlijk is het voordeel van estate planning groter bij een groter vermogen. Ook valt er voor u meer te regelen wanneer u een eigen bedrijf heeft. Maar ook wanneer u ‘alleen’ een eigen woning en een spaarpotje hebt, is het verstandig om te bedenken hoe u dit wilt achterlaten.

Doelen van estate planning

Het belangrijkste doel van estate planning is uw nalatenschap goed achter te laten. Estate planning heeft een aantal voordelen. U bespaart erf- en schenkbelasting en bepaalt zelf aan wie u uw vermogen achterlaat. Daarnaast wordt de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd. Maar het belangrijkste voordeel is misschien wel dat estate planning rust geeft. U weet dat uw nalatenschap goed geregeld is en dat de goede beschermingsmaatregelen zijn genomen. Nabestaanden komen niet voor vervelende verrassingen te staan. Zij hebben het al lastig genoeg als u komt te overlijden. En als zaken niet vooraf goed geregeld zijn, kan dit onenigheid in de familie geven. Een ruzie over de erfenis kan daarnaast in de kosten lopen en in erge gevallen zelfs bij de rechter belanden. Dit alles is te voorkomen wanneer u alles tijdig goed regelt.

Estate planning en samenlevingsvormen

Estate planning heeft te maken met samenlevingsvormen. In Nederland kennen we drie (wettelijke) samenlevingsvormen: samenwonen (met of zonder een samenlevingscontract), trouwen of een geregistreerd partnerschap. In een samenlevingscontract, huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, kunt u afspraken maken over de verdeling van uw vermogen bij een scheiding of overlijden. Een EPN estate planner bekijkt wat past bij uw situatie.

Estate planning en schenken

U kunt ervoor kiezen om uw vermogen al tijdens uw leven aan een volgende generatie te schenken. Ook kunt u aan goede doelen schenken. Door bij leven alvast een deel van uw vermogen te schenken, hoeven uw nabestaanden later minder schenk- en erfbelasting te betalen. Een EPN estate planner bekijkt wat de fiscaal aantrekkelijkste verdeling is tussen schenken en nalaten, en zal met u kijken wat in uw situatie het meest geschikt is. Naast fiscale aspecten kunnen voor u ook andere zaken spelen. De EPN notaris levert maatwerk.

Estate planning en erfrecht

Natuurlijk speelt het erfrecht ook een belangrijke rol in estate planning. U kunt uw wensen vast laten leggen in uw testament. Daarin bepaalt u wie wat krijgt. Het is verstandig hierbij ook rekening te houden met de fiscale gevolgen van uw keuzes. Hier leest u meer over erfbelasting besparen door estate planning.

Estate planning en verzekeringen

Een vierde belangrijk onderdeel van estate planning zijn verzekeringen. Hierbij kunt u denken aan lijfrentepolissen en levensverzekeringen. Deze verzekeringen hebben invloed op uw vermogen, zowel tijdens leven als na overlijden. Een EPN estate planner neemt dit mee bij de beoordeling hoe u uw zaken het beste kunt regelen.

Estate planning en internationaal recht

Tot slot kan estate planning ook een internationaal aspect bevatten. Heeft u bijvoorbeeld vermogen in het buitenland? Of woont u in het buitenland? Dan is het belangrijk om te laten bekijken welke invloed de internationale regels hebben op bijvoorbeeld uw erfenis. In ieder land geldt namelijk andere wetgeving en zijn er andere belastingregels.

Het nut van estate planning

Estate planning gaat niet alleen over de overdracht van uw vermogen, tijdens leven en na overlijden, maar ook over uw privésituatie en uw wensen. Het belangrijkste is dat uw vermogen terecht komt waar u het wilt hebben. Een EPN notaris helpt u om dit goed vast te leggen. Ook adviseert de EPN notaris u op fiscaal gebied. Zo zorgt u ervoor dat uw vermogen naar een voor uw situatie passende wijze wordt overgedragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over estate planning? Neem dan contact op met één van onze leden. Zij helpen u graag.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden