Geplaatst op 01 oktober 20

Wat kunt u regelen in een testament deel 1: erfgenamen

In een testament legt u vast wat er met uw woning, geld, bezittingen en schulden gebeurt na uw overlijden. Maar wat kunt u precies regelen in een testament? In deze reeks bespreken we verschillende vragen die beantwoord worden in uw testament. Dit keer: Wie zijn uw erfgenamen?

Wie zijn uw erfgenamen?

Eén van de eerste zaken om over na te denken zijn uw erfgenamen. Een erfgenaam is een persoon (of instelling) die aanspraak kan maken op een deel van uw nalatenschap. Het is belangrijk om na te denken over uw erfgenamen. Want naar wie gaan uw woning, geld, bezittingen en schulden?

Erfgenamen zonder testament

Heeft u geen testament? Dan bepaalt de wet naar wie uw nalatenschap gaat. Het erfrecht verdeelt erfgenamen in vier groepen, die elkaar opvolgen. Zijn er in groep 1 geen erfgenamen? Dan wordt gekeken naar groep 2 en zo verder.

  1. De eerste groep bestaat uit uw echtgenoot, geregistreerd partner en eigen kinderen. Pleeg- of stiefkinderen vallen hier niet onder. Leven uw kinderen niet meer? Dan vallen uw kleinkinderen ook onder deze eerste groep. Let op dat u bij een samenlevingscontract géén geregistreerd partner heeft!
  2. De tweede groep bestaat uit uw ouders, broers en zussen. Zijn zij overleden? Dan vallen hun kinderen, dus uw neven en nichtjes, onder deze tweede groep.
  3. De derde groep bestaat uit uw grootouders.
  4. De vierde groep bestaat uit uw overgrootouders.

Heeft u helemaal geen erfgenamen in deze groepen? Dan gaat uw erfenis naar de Staat.

Erfgenamen met testament

In uw testament kunt u iedereen aanwijzen als erfgenaam, dus mensen die binnen de bovenstaande vier groepen vallen, maar daarnaast of in plaats daarvan ook mensen die buiten de bovenstaande vier groepen vallen. Denk hierbij aan een goede vriend of een goed doel. Ook kunt u mensen uit bovenstaande groepen uitsluiten. Wilt u bijvoorbeeld niet dat uw broers of zussen recht kunnen hebben op een deel van de erfenis? Dan kunt u hen onterven.

Kinderen onterven

Het is mogelijk om uw kinderen te onterven, maar zij blijven recht houden op hun legitieme portie. Zij moeten dit wel binnen vijf jaar opeisen, anders vervalt dit recht. Een legitieme portie bestaat uit de helft van het erfdeel dat uw kind zou krijgen wanneer u geen testament zou hebben opgemaakt. Een voorbeeld:

U overlijdt en heeft twee dochters en geen echtgenoot of geregistreerd partner. U heeft uw dochters onterfd, maar zij hebben wel recht op hun legitieme portie. Uw nalatenschap, na aftrek van eventuele schulden, bedraagt € 20.000. Zonder testament hadden beide dochters recht gehad op € 10.000. Omdat zij enkel recht hebben op hun legitieme portie, hebben zij recht op de helft van dit bedrag: € 5.000.

Uitsluitingsclausule

Misschien wilt u niet dat de partner van uw erfgenaam recht krijgt op uw erfenis. Dit kan worden geregeld door het opnemen van een uitsluitingsclausule. Hierin staat dat uw erfgenamen hun erfenis niet hoeven te delen met hun (ex-)partners. Meestal is dit gewenst als de relatie van de betreffende erfgenaam en zijn of haar partner door beëindiging van hun relatie eindigt.

Tweetrapsmaking

Ook kunt u een tweetrapsmaking opnemen in uw testament. Hiermee regelt u wie het restant van uw erfenis ontvangt wanneer uw erfgenaam na u overlijdt. Stel dat uw dochter een bedrag van € 10.000 van u erft. Zij heeft een man en zoon. Wanneer uw dochter overlijdt, zou haar man (het restant van) de € 10.000  ontvangen. Wilt u dit niet, dan legt u dit vast in een tweetrapsmaking. Hierin kunt u bijvoorbeeld bepalen dat uw kleinzoon het restant ontvangt.

Laat uw testament vastleggen door een EPN notaris

Zoals u kunt lezen, zitten er veel haken en ogen aan het kiezen van erfgenamen. Daar gaat een zorgvuldig beslismoment aan vooraf. Een EPN notaris helpt u graag en zorgt ervoor dat uw wensen worden vastgelegd, precies zoals u dat wilt. Om u goed te kunnen adviseren, kijkt een EPN notaris verder dan alleen uw nalatenschap. Ook samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, pensioenregelingen en levensverzekeringen worden bekeken zodat alles ingeval van uw overlijden zo goed mogelijk geregeld is. Neem contact op met een EPN notaris bij u in de buurt voor meer informatie.

Een testament bestaat uit meer onderdelen dan enkel de namen van uw erfgenamen. In onze volgende artikelen gaan we in op de executeur, uw bedrijf en de zorg voor uw kinderen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden