Als ondernemer heeft u de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van uw bedrijf. Een bedrijf dat misschien al meerdere generaties bestaat. Allerlei life events,zoals trouwen, scheiden of overlijden kunnen grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Niet alleen juridisch, maar ook fiscaal. Uw huwelijksvoorwaarden, uw levenstestament, uw testament, maar bijvoorbeeld ook de statuten van de BV moeten daarom goed op elkaar zijn afgestemd. De commissie ‘De Ondernemer’ zorgt ervoor dat alle EPN-notarissen beschikken over checklists en andere tools om alle relevante aspecten in beeld te brengen. Hierdoor kan uw EPN-notaris u meer duidelijkheid verschaffen in deze complexe materie en wordt de kwaliteitsstandaard die wij stellen voor EPN-notarissen gewaarborgd.

Specifieke aandachtspunten voor ondernemers

Wanneer een EPN-notaris advies geeft aan een ondernemer, krijgt hij of zij te maken met allerlei specifieke aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan de inkomstenbelasting over de fictieve vervreemdingswinst bij het overlijden van een ondernemer of aanmerkelijkbelanghouder. Vaak gaat het daarbij om tientallen procenten van de waarde die in de loop der jaren in de onderneming is opgebouwd. Ook de erfbelasting speelt uiteraard een belangrijke rol. Naast deze fiscale zaken, is het belangrijk om na te denken over de continuïteit van de onderneming. Zowel in de fase direct na het overlijden als op langere termijn. En ook de familieverhoudingen zijn van groot belang. Hoe gaat de ondernemer ervoor zorgen dat de kinderen die het bedrijf niet voortzetten financieel gelijk worden behandeld ten opzichte van hun broer of zus die dat wél doet? Dat vergt specifieke kennis en vaardigheden van de EPN-notaris. De commissie ‘De Ondernemer’ ondersteunt de leden daarin.

Documenten en checklists

De commissie heeft voor een aantal levensfases van de ondernemer een checklists gemaakt. Die zorgen ervoor dat uw EPN-notaris niets over het hoofd ziet. Ook ontwikkelt de commissie een “verantwoordelijkhedendocument” om vast te leggen wie wat doet bij het regelen van zaken voor een ondernemer. Wat wordt van de cliënt zelf verwacht? Wat doet de accountant? En wat doet de notaris? En wat vooral niet? Op die manier voorkomt uw EPN-notaris dat er dingen dubbel gedaan worden of juist dat belangrijke zaken tussen wal en schip belanden. Zo kunt u er als ondernemer zeker van zijn dat echt álles goed geregeld is.

Concreet maken

Veel ondernemers denken vooral in kansen. Dat is een prachtige eigenschap, maar toch is het goed om af en toe stil te staan bij de risico’s. De belastingheffing bij het overlijden van een ondernemer – of zijn partner (!) – kan het voortbestaan van de onderneming namelijk ernstig in gevaar brengen. Er is niet voor niets een “bedrijfsopvolgingsregeling” om de inkomstenbelasting uit te stellen en de erfbelasting aanzienlijk te beperken. Maar daarvoor gelden wel strikte voorwaarden en lang niet alle ondernemingen komen daarvoor in aanmerking. En waar halen de erfgenamen dan het geld vandaan? Dat leidt regelmatig tot problemen als al het vermogen vastzit “in de zaak”.

De EPN-notaris is er om dit soort dingen te signaleren en concreet te maken. Hoeveel moet er straks op tafel komen? Hoe kan de fiscale schade worden beperkt en wat kan de ondernemer doen om te anticiperen op het onvermijdelijke? Dat geeft niet alleen rust bij u als ondernemer, maar ook bij degenen die achterblijven.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden