Als ondernemer heeft u de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het (familie)bedrijf. Hierbij zijn verschillende juridisch-fiscale aspecten van belang. Uw huwelijksvoorwaarden en testament, dan wel een levenstestament moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

De commissie de Ondernemer is ingesteld omdat er behoefte bestaat aan meer richtlijnen en checklists voor “de ondernemer”. Als ondernemer zijn verschillende aspecten van civiel- en fiscaal recht van toepassing. Om in deze complexe materie meer duidelijkheid te verschaffen is de commissie bezig om daarvoor documenten op te stellen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden