Heeft u vermogen in het buitenland, bijvoorbeeld een tweede huis of een bankrekening? Dan kan het recht van dat land gelden voor uw bezit daar. Wanneer het gaat om vermogen in het buitenland, is veel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Onze commissie ‘Internationaal Privaatrecht’ (IPR) zorgt ervoor dat alle EPN-notarissen op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Hierdoor kunnen zij u op de juiste manier adviseren.

Opgericht vanuit verschillende invalshoeken

De commissie IPR is opgericht omdat internationalisering een steeds belangrijker onderdeel is geworden van het werk van estate planners. Notarissen komen in de praktijk steeds vaker cliënten tegen met vermogen in het buitenland óf niet-Nederlandse cliënten met vermogen in het land waar ze vandaan komen. De commissie IPR heeft geholpen om de internationale estate planning toegankelijker te maken, met bijvoorbeeld het geven van praktische cursussen. De commissie bestaat uit leden van verschillende beroepsgroepen, waaronder notarissen, advocaten en fiscalisten. Deze diversiteit zorgt voor een rijke uitwisseling van kennis en ervaringen.

Verhogen van kennis

De commissie verhoogt de kennis van EPN-leden op het gebied van internationaal privaatrecht door middel van praktische cursussen, tekstblokken voor testamenten en het organiseren van congressen. Dit draagt bij aan een beter begrip van internationale vraagstukken binnen de beroepsgroep. Zo worden er periodiek congressen georganiseerd waarbij deskundigen uit verschillende landen – zoals Engeland, Frankrijk en Spanje – aanwezig zijn. De congressen dragen bij aan het verbreden van de kennis van deelnemers én helpen om internationale perspectieven en ervaringen naar de Nederlandse juridische praktijk te brengen.

Reactie op de toenemende internationalisering

De commissie is opgericht naar aanleiding van de toenemende internationalisering en de behoeftes die daarmee gepaard gaan binnen de estate planning. Dit werd verder gestimuleerd door de invoering van de Europese erfrechtverordening. In 2019 zijn er ook belangrijke Europese verordeningen geïmplementeerd die betrekking hebben op huwelijken en partnerschappen met een internationaal karakter. Deze verordeningen hebben grote gevolgen voor internationale huwelijken en partnerschappen, waarbij verschillende rechtsgebieden met elkaar verstrengeld raken. Het zijn kwesties waar de commissie IPR zich mee bezig houdt.

Naar een grenzeloze toekomst

De commissie richt zich op actuele en toekomstige Europese ontwikkelingen. Zo zijn er in de loop der jaren verschillende verordeningen geweest die grote impact hebben gehad op Nederlanders met belangen in het buitenland. De commissie ‘Internationaal Privaatrecht’ volgt dergelijke en andere ontwikkelingen nauwlettend. En helpt daarbij EPN door haar leden te voorzien van essentiële kennis en vaardigheden in internationale juridische zaken.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden