In Nederland moeten steeds meer ouderen voor de dagelijkse ondersteuning terugvallen op familie. Welke juridische en fiscale mogelijkheden en valkuilen spelen hierbij? De commissie ‘Mantelzorg voor ouderen’ van EPN bekijkt hoe de advisering en vastlegging van mantelzorg, zoals bijvoorbeeld bij de realisatie van een zogenaamde mantelzorgwoning, goed kan worden vormgegeven.

Mantelzorg cover - Perspectief van de mantelzorgvrager
Hier kunt u de brochure bekijken

Behoefte vanuit een toenemende vergrijzing en beperkte zorgplaatsen

De commissie speelt een belangrijke rol in het bijstaan van EPN-leden rondom de complexiteit van mantelzorg voor ouderen. Dit wordt steeds relevanter door de toenemende vergrijzing en de beperkte beschikbaarheid van zorgplaatsen. De commissie verzamelt en deelt kennis over juridische en fiscale aspecten van mantelzorg en biedt praktische hulpmiddelen voor EPN-leden om u goed te kunnen adviseren.

Belangrijkste bijdragen van de commissie

Inmiddels heeft de commissie ‘Mantelzorg voor ouderen’ al meerdere behulpzame producten ontwikkeld voor de leden van EPN. Eén voorbeeld daarvan is een informatieve brochure gericht op zowel mantelzorgverleners als -ontvangers, waarin belangrijke aandachtspunten rond mantelzorg worden belicht. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een ‘familiezorgovereenkomst’, een document waarin afspraken rond mantelzorg binnen de familie vastgelegd kunnen worden.

De commissie houdt veranderingen in wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten, vooral met betrekking tot mantelzorgwoningen en samenwonen van meerdere generaties. Een belangrijk aandachtspunt is de impact van mantelzorg op de erfbelasting, een onderwerp dat vaak over het hoofd wordt gezien maar grote financiële gevolgen kan hebben.

Een duidelijk praktijkvoorbeeld

Een gezin, bestaande uit een ouder echtpaar, zoon en dochter, stond voor de uitdaging om passende zorg te regelen voor de ouders. Met behulp van een EPN-notaris konden ze een mantelzorgwoning realiseren en een familiezorgovereenkomst opstellen. Deze samenwerking zorgde ervoor dat de zorg voor de ouders goed geregeld was, met duidelijke afspraken over de financiële aspecten. Dit resulteerde in een harmonieuze afwikkeling van de nalatenschappen na het overlijden van de ouders.

Het werk van de commissie ‘Mantelzorg’ is een voorbeeld van hoe juridische expertise kan bijdragen aan het oplossen van complexe sociale uitdagingen. De commissie biedt niet alleen ondersteuning aan EPN-leden, maar ook aan de bredere samenleving, waar mantelzorg een steeds belangrijkere rol speelt.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden