Geplaatst op 23 april 20

Eerste Kamer stemt in met spoedwet ‘skypetestament’

We hebben ons de afgelopen weken hard gemaakt voor een spoedwet die het mogelijk maakt dat er in noodsituaties akten via audiovisuele middelen gepasseerd kunnen worden. Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijk Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. We zijn tevreden met het eindresultaat en bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. In dit artikel leest u de belangrijkste vragen met antwoorden en leest u over de rol die EPN heeft gespeeld.

Waarom een spoedwet?

De wet gaat ervan uit dat iemand zijn testament persoonlijk in het bijzijn van de notaris ondertekent. Als niet aan deze eis wordt voldaan, zou het testament in principe niet geldig zijn. De EPN vond dit in de huidige crisissituatie onacceptabel en heeft daarom aangedrongen op die spoedwet. Deze spoedwet maakt het nu mogelijk om via audiovisuele middelen, zoals Skype, iemand te identificeren en een akte te passeren. Deze wet is tijdelijk en geldt tot 1 september 2020. Wanneer nodig, kan deze worden verlengd.

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van deze spoedwet?

In de wet is opgenomen dat het ondertekenen via audiovisuele middelen alleen kan wanneer er géén andere manier is om op de ‘normale’ manier aktes te passeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand vanwege ziekteverschijnselen niet in contact mag komen met anderen.

Is de akte een volwaardige akte?

De testamenten die via audiovisuele middelen worden gepasseerd, zijn volwaardige akten. Dit betekent dat de gepasseerde akten niet opnieuw hoeven worden gepasseerd wanneer deze spoedwet wordt ingetrokken. Dit heeft minister Sander Dekker in de Eerste Kamer der Staten-Generaal duidelijk gemaakt naar aanleiding van vragen van PvdA senator Jeroen Recourt.

Geldt de spoedwet ook voor akten in het buitenland?

Nee. Minister Sander Dekker heeft bevestigd dat de spoedwet alleen geldt binnen Nederland. Nederlanders in het buitenland kunnen geen beroep doen op de spoedwet.

Wat was de rol van EPN?

Op 22 maart 2020 riepen we op tot het mogelijk maken van een skype-testament. We riepen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, in de persoon van drs. Sander Dekker, op tot een noodwet voor het testeren op afstand. Deze brief leest u hier. Op 30 maart 2020 stuurden we een tweede brief, waarin we aanboden te helpen bij het voorbereiden van een dergelijke noodwet. Op 3 april maakte het kabinet duidelijk dat er inderdaad een spoedwet komt die het mogelijk maakt dat mensen via een videobelverbinding met de notaris een testament opstellen. De Eerste Kamer heeft deze spoedwet op 21 april 2020 goedgekeurd.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden