Geplaatst op 15 mei 19

EPN bestaat twintig jaar! Op 26 september 2019 is het lustrum Congres. U kunt zich hier aanmelden.

…De EPN is opgericht op 29 juni 1999 vanuit de behoefte onder notarissen en kandidaat-notarissen om de kennis en de kwaliteit van notariële estate planners te bevorderen.
De EPN waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden, speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving en bevordert de praktijkontwikkeling.

Op donderdag 26 september 2019 wordt dit lustrum feestelijk gevierd. Natuurlijk zijn de leden, oud-bestuursleden, hoogleraren van harte welkom. Maar dit lustrum zal ook samen gevierd worden met andere estate planners, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, fiscalisten etc. Het thema van het lustrum is “De Ondernemer”.

Locatie: Kamerik (Kameryck, Oortjespad 3).

Het thema van het lustrumcongres is “De Ondernemer”.
De sprekers zijn: Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland),
prof. dr. Barbara Reinhartz (WAR-lid, Universiteit van Amsterdam), Floris van Bommel (ondernemer), mr. dr. Mascha Hoogeveen (Belastingdienst, Universiteit van Tilburg) en prof. mr. dr. Bernard Schols (oa. Radboud Universiteit, ScholsBurgerhartSchols).

Het programma begint om 10.00 uur en zal eindigen na een feestelijk, informeel diner rond 21.00 uur.

U betaalt voor deze gele dag slechts 140,- euro ex btw inclusief diner.
Deze prijs geldt ook voor relaties/niet-leden die u kunt uitnodigen voor deze feestelijke dag.

Er worden 4 pe punten door EPN toegekend.
3 pe punten worden aangevraagd bij KNB, RB.
U ontvangt een bewijs van deelname voor uw pe-administratie. (bijv. NOvA, NOB)

Aanmelding lustrumcongres 26-9-2019

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden