Op donderdag 22 september vindt de jaarlijkse ALV plaats.
Daarna staat de dag in het teken van de ondernemer.

Na de ALV zullen Christan Zantboer en Martin de Jong (beiden van Zantboer & partners) en George Smits (result mediation) verschillende aspecten bespreken die spelen bij de overdracht van een onderneming. Onder aan deze pagina treft u informatie over de sprekers aan.

Over de inhoud:

Presentatie van Christan Zantboer en Martin de Jong
Dé waarde bestaat niet, stof tot discussie.

In deze lezing gaan Martin en Christan in op de verschillende situaties waarin notarissen te maken krijgen met de waardebepaling van een onderneming. Aan de hand van verschillende casusposities wordt duidelijk gemaakt waar potentiële problemen kunnen optreden en hoe die kunnen worden voorkomen.

Uiteraard wordt ingegaan op verschillende waarderingsmethodes. Het leerdoel is om de deelnemers inzicht te geven in discussies die over waardebepaling kunnen ontstaan bij afwikkelingen van echtscheidingen, nalatenschappen of aandeelhoudersgeschillen, en de deelnemers handvatten te geven om goede vragen te kunnen stellen bij deze discussies.

Presentatie George Smits:
Emotie bij overdracht van een onderneming

In deze lezing zal George Smits de invloed van de emotie bij de overdracht van een onderneming vanuit de verschillende posities bij een familie bekijken.
Hoe werken de hersenen?Hoe blijf jezelf uit het conflict?
Welke vragen stel je en hoe kan je die stellen?

Programma:

09.30 uur-10.00 uur: Ontvangst
10.00 uur-11.00 uur: Algemene Ledenvergadering
11.00 uur-11.30 uur: Pauze
11.30 uur-12.30 uur: Presentatie C. Zantboer/M. de Jong
12.30 uur-13.30 uur: Lunch
13.30 uur-15.00 uur: Presentatie G. Smits
15.00 uur-15.30 uur: Pauze
15.30 uur-17.00 uur: Presentatie C. Zantboer/M. de Jong
17.00 uur: Borrel

locatie: Kasteel Woerden te Woerden
tijden: 10.00 tot 17.00 uur (ALV van 10.00 tot 11.00 uur)

kosten: EPN-leden 150,- ex btw, niet-leden 375,- ex btw.

pe-punten: 4 pe punten KNB, EPN, (bewijs van deelname voor andere organisaties op aanvraag)

Aanmelding ALV en De Ondernemer 22 september 2022

Over de sprekers:

Christan Zantboer (1957) startte zijn loopbaan bij de Belastingdienst, eerst als accountant en daarna als inspecteur. In 1986 werd hij belastingadviseur en was lange tijd partner bij PWC. In 2005 richtte hij Zantboer & Partners op, een niche belastingadvieskantoor voor vermogende ondernemende families. Christan is ook opgeleid tot bedrijfswaardeerder en mediator. Sinds 2015 is Zantboer & Partners onderdeel van Moore DRV. Christan is nog wel aan het kantoor verbonden als adviseur en mediator. Zijn focus ligt daarbij op zakelijke en privégeschillen bij vermogende DGA’s, waaronder echtscheidingen en nalatenschappen.

Martin de Jong (1969) startte in 1990 zijn loopbaan als assistent accountant bij Moore DRV in Sliedrecht. Daarna rondde hij in 1995 zijn opleiding tot accountant af. Vanaf het begin van zijn carriere kwam hij in aanraking met fusie- en overnames, boekenonderzoeken en bedrijfswaarderingen. In 2001 was hij de grondlegger van DRV Corporate Finance (de voorloper van het huidige Crossminds). In 2002 werd hij partner bij Moore DRV waarna hij in 2003 de opleiding Business Valuation aan de RSM Erasmus afrondde. Sinds 2016 is hij eindverantwoordelijk voor Crossminds, de boetiek binnen Moore DRV waarin specialisten werkzaam zijn op het gebied van fusie en overnames, bedrijfswaarderingen, complexe financieringen, boekenonderzoeken en strategische vraagstukken evenals interim-management. Zijn focus ligt op fusie en overname, waarderingen en geschillen.

George Smits (1958) heeft naast therapie geven, jarenlange ervaring met begeleiding van complexe emotionele gebeurtenissen en processen voor professionals en slachtoffers. Verder begeleidt hij door middel van coachings- of meditiation trajecten professionals en vakgroepen organisaties in turbulente stadia van verandering. Als coach heeft hij veel ervaring met medisch specialisten, officieren van justitie, rechters, advocaten, docenten en leden van Raden van Bestuur.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden