(alleen voor leden van EPN)

Op 18 juni 2020 wordt de algemene ledenvergadering wel gehouden, maar dan via de digitale weg.

Door de Spoedwet COVID-19 Minister van Justitie en Veiligheid is dit ook juridisch mogelijk geworden. (zie artikel 6: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-124.html

Deze spoedwet maakt het mogelijk de ALV volledig digitaal te organiseren waarbij ook de stemming over te nemen besluiten langs electronische weg kan plaatsvinden.
Het bestuur heeft besloten om tijdens deze ALV die onderwerpen te behandelen waarvoor het niet wenselijk is om die uit te stellen: zoals financiën en de herbenoeming van bestuursleden. De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk week 23 verzonden en op het besloten gedeelte van de website geplaatst.
Tot 72 uur voorafgaande aan de vergadering kunt u eventuele vragen schriftelijk toesturen aan info@epn-notaris.nl. De vragen en antwoorden worden op het besloten gedeelte van de website gezet.

Deze ALV gaat via GoToMeeting. U ontvangt hier nog informatie over hoe u deze ALV kunt bijwonen.
De ALV is van 10.00 tot ong. 10.30 uur. 
Aansluitend  aan de ALV geeft WAR-lid prof. dr. Frans Sonneveldt
een webinar van 10.30 tot 11.30 uur over vordering-schuldverhoudingen uit het erf- en schenkingsrecht. Wat zijn de fiscale gevolgen (IB en erfbelasting), ook met het oog op de toekomstige wijziging van de heffingssystematiek in box 3.

tijden: van 10.00 uur tot 11.30 uur
pe-punten: Voor het bijwonen van de ALV en het webinar ontvangt u 1 pe punt voor EPN en KNB.
Er zijn geen kosten voor deelname.

Aanmelding ALV en webinar 18 juni 2020

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden