Op donderdag 19 mei 2022 vindt van 10.00 uur tot 17.00 (met borrel) het jaarlijks EPN congres plaats in Mereveld te Utrecht.

Het thema van het congres is dit jaar: Gemeenschappelijk eigendom en estateplanning. Vanuit de verschillende rechtsgebieden wordt de problematiek besproken die kan optreden bij gemeenschappelijk eigendom.

Sprekers en onderwerpen:

mr. P. Blokland, tevens dagvoorzitter, notaris bij DKT notarissen te Tilburg, WAR-lid: Aankoop woning met eigen geld door samenwoners, verrekening bij verbreking relatie;

dr. mr. P.C. van Es, verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair hoofddocent Notarieel recht: De spreker zal in de deze lezing ingaan op een aantal theoretische en praktische aspecten van het verblijvensbeding bij samenwoners;

prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg: verbonden aan de Universiteit Leiden als Hoogleraar Familievermogensrecht, notaris bij Verhees notarissen te Katwijk: Erfrecht waarbij aandacht voor afwikkeling, vereffening, vergoeding bij gebruik gemeenschappelijk eigendom voor de verdeling;

prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld: vennoot bij FBN Juristen te Amsterdam en het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen en is daarnaast als bijzonder hoogleraar agrarisch recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als universitair docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit: Gezamenlijke eigendom in het agrarisch recht: is de cirkel weer rond? Aan de hand van diverse thema’s zal de agrarische dimensie van gezamenlijk eigendom worden beschreven en uitgediept. Daarbij zal uiteraard steeds de rol van de notaris centraal staan.

prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen: verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht: OG, gezamenlijke aankoop, draagplichtregeling en civielrechtelijke rekenvoorbeelden voor de praktijk;

pe-punten 5 pe-punten EPN en KNB

kosten deelname: EPN-leden 125,- ex btw
niet-leden: 325,- ex btw

Route: Op dit moment zijn er wegwerkzaamheden aan de Mereveldseweg. Dit betekend dat Mereveld alleen bereikbaar zal zijn vanaf de kant van Houten/Bunnik.

Hieronder staat een link voor de bereikbaarheid (betreft aanrijroute Fase 2 en 3)
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/mereveldseweg-asfalt-vervangen-en-aanleg-fietsstraat/


Aanmelding EPN Congres 19 mei 2022

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden