EPN/Grotius specialisatieopleiding Estate Planning

In maart 2020 zal de EPN/Grotius specialisatieopleiding Estate Planning weer van start gaan. De opleiding richt zich speciaal op (kandidaat)notarissen, bank- en belasting(recht)juristen en andere juristen met minimaal 3 jaar praktijkervaring, die zich bovendien intensief met estate planning bezighouden en zich verder willen verdiepen in de juridische en praktische aspecten van estate planning.

De opleiding bestaat uit 10 dagbijeenkomsten en wordt afgerond met een mondeling examen.

De opleiding levert 55 punten op voor de permanente educatie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor EPN-leden levert de opleiding tevens 55 EPN-punten op.

Kosten: € 5.450,- exclusief BTW (onder voorbehoud van prijswijziging)  

De specialisatieopleiding Estate Planning:

  • brengt op geïntegreerde wijze, vanuit nationaal, internationaal, civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief, alle aspecten van estate planning voor het voetlicht
  • maakt het voor estate planners mogelijk volgens de succesvolle Grotius-methode nu ook een echte specialisatieopleiding te volgen waarin verdieping van kennis van en inzicht in estate planning plaatsvindt
  • geeft deelnemers met minimaal 5 jaar ervaring in het notariaat na het succesvol afronden van de opleiding de mogelijkheid zich aan te melden als lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
  • geeft naast de theorie ruime aandacht aan de praktijk van estate planning door tijdens de bijeenkomsten aan de hand van casus concrete situaties te bespreken

Hoofddocenten van de opleiding zijn:

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar estate planning Vrije Universiteit van Amsterdam en Raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Gravenhage

Prof. dr. F. Sonneveldt, hoogleraar Successiewet en estate planning Universiteit van Leiden. Verbonden aan Mazars Belastingadviseurs te ‘s-Gravenhage

Voor meer informatie over de opleiding en inschrijving: www.grotiusacademie.nl

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden