De executeur verricht een belangrijke rol bij de afwikkeling van een erfenis. Het is dan ook van groot belang dat de executeur zijn taken goed vervult en/of goed kan vervullen. Vaak wordt een niet-professional (familielid) tot executeur benoemd die niet altijd goed op de hoogte is van alle regelingen en wetgeving waar hij mee te maken heeft.

Aniel Autar, notaris/estate planner gaat tijdens het symposium in op de begeleiding die de notaris de executeur kan bieden en waarbij hij met name zal ingaan op de testamentaire regelingen en de boedelbeschrijving.

Joost Diks, advocaat/erfrechtspecialist bespreekt vervolgens de zaken die de executeur kan tegenkomen en op welke wijze de advocaat ondersteuning kan bieden. Te denken valt aan de aansprakelijkheid, de procestechniek, het formuleren van vorderingen en het voeren van verweer.

Na de lezingen gaan beide sprekers met elkaar in discussie over de Executeur en kan er live met hen worden gechat.

Het Erfrechtsymposium vindt dit jaar digitaal plaats en wordt georganiseerd door de drie toonaangevende verenigingen op het gebied van het Erfrecht: vFAS, VMN en EPN.

Voor nadere informatie en inschrijving zie: www.erfrechtsymposium.nl

Dag van de Erfenis

Naast het symposium voor de professionals, organiseren de drie verenigingen op 13 november 2020 De Dag van de Erfenis. Doel van deze dag is een grotere bewustwording te bewerkstellingen bij de consument over het belang van een goede afwikkeling van een erfenis. Op deze dag kan de consument kosteloos advies inwinnen en/of het testament laten checken bij een erfrechtdeskundige bij hen in de buurt – zie www.dag-van-de-erfenis.nl

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden