Geplaatst op 29 maart 23

In memoriam mr. Jan Kooijman

Jan Kooijman in memoriam
 
Ten gevolge van een noodlottige val overleed op 8 december 2022 Jan Kooijman, oud-notaris in Rotterdam, net 80 jaar geworden.
Tijdens de indrukwekkende afscheidsdienst in de Laurenskerk in Rotterdam kwam duidelijk naar voren de grote betekenis en betrokkenheid die hij had voor zijn gezin, zijn vrienden en zijn kantoor. Eén aspect wil ik graag nog naar voren brengen: de betrokkenheid die hij betoonde voor het Nederlandse notariaat in het algemeen en voor de notariële specialistenvereniging Estate-Planners in het Notariaat EPN in het bijzonder.
Veelvuldig stond hij tijdens algemene vergaderingen van de KNB op en vroeg hij het woord om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen. Daar kreeg hij vaak luide bijval en met zijn humoristische benadering de lachers op zijn hand.  Jan stond altijd open voor nieuwe initiatieven en ging daarmee dan actief aan de slag. Zoals velen bekend heeft hij zich enorm verzet  tegen de verplichte pensionering van notarissen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Dit verzet heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij twee Tweede-Kamer leden zover kreeg twee moties en een concept wetsvoorstel in te dienen. Dat wetsvoorstel kwam helaas pas nadat Jan 65 werd door de Eerste Kamer. Hij was toen al gedefungeerd. Om toch nog plezier te hebben van zijn inspanningen is hij vervolgens op 67-jarige leeftijd wederom benoemd tot notaris . Daarmee was hij ten tijde van zijn tweede benoeming de oudst benoemde notaris waar hij bij zijn eerste benoeming de jongst benoemde notaris was.  
Openstaand voor nieuwe initiatieven was Jan natuurlijk aanwezig bij een vergadering waarin Stijn Wery het idee ter sprake bracht om met het oog op de nieuwe notariswet in 1999 een specialistenvereniging in het leven te roepen op het gebied van estate-planning. Het bleef niet bij woorden en ter plekke werd een bestuur geformeerd waarbij Jan een van de bestuursleden werd. Deze vereniging van Estate Planners in het Notariaat groeide als kool .
Op zeker moment volgde het verzoek vanuit de Kantonrechters om het begrip Levenstestament te ontwikkelen. Bij het opzetten van de diverse modellen speelde Jan een stevige rol, zeker ook toen de “medische paragraaf” werd ontwikkeld en contacten werden gelegd met de Via-artsen, de Vereniging van Indicerende en Adviserende artsen. Met name de regeling omtrent het “levenseinde” had Jan’s grote belangstelling. Na zijn pensionering bleef hij betrokken bij het updaten van de modellen van de EPN.
We zullen Jan herinneren om zijn inspirerende rol binnen het notariaat en bij EPN in het bijzonder waarbij zijn humor en lach haast spreekwoordelijk waren.
 
Mr R.J.W.Meyer, oud-notaris in Naarden, oud-voorzitter EPN.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden