COEP staat voor Collegiaal Overleg Estate Planners. Het is een regionale bijeenkomst van zes tot maximaal 15 EPN-leden. Op de bijeenkomst wordt een van te voren door elke deelnemer uitgewerkte casus besproken.

Werkwijze
Een COEP-bijeenkomst wordt geleid door een gespreksleider die uit de deelnemers wordt gekozen. Alle gespreksleiders worden uitgenodigd om een gespreksleidersbijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt door de casusmaker(s) de casus inhoudelijk besproken zodat de gespreksleiders die kunnen terugkoppelen tijdens de COEP-bijeenkomst met hun eigen groep. De gespreksleidersbijeenkomsten vinden in de avonduren plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

Casus
Voorafgaande aan een COEP-bijeenkomst dient elke deelnemer de casus te hebben uitgewerkt. Deze uitgewerkte casus dient zowel naar de gespreksleider als naar het secretariaat van de EPN gemaild te worden (coep@epn-notaris.nl). De casus wordt ongeveer een maand van tevoren digitaal naar alle leden gestuurd. Steekproefsgewijs wordt de uitwerking inhoudelijk door het bestuur gecontroleerd.

Deelname
Een COEP wordt twee keer per jaar gehouden, in het voorjaar en in het najaar. Tijdens de COEP-bijeenkomsten wordt van alle leden een actieve deelname verwacht. Deelname aan de COEP-bijeenkomst is verplicht evenals het maken van de casus. Mocht een lid  twee achtereenvolgende COEP-bijeenkomsten niet hebben bijgewoond dan wel twee maal de casus niet hebben ingeleverd, dan komt het lid in aanmerking voor nadere maatregelen door het bestuur.

EPN-studiepunten
Het (tijdig) inleveren van de uitwerking van de casus en het bijwonen van de COEP-bijeenkomst vormen één geheel voor het verkrijgen van EPN-studiepunten. Indien een lid de casus maakt én de COEP-bijeenkomst bijwoont, worden vier EPN-studiepunten toegekend.

Groepsindeling en verhindering
Het secretariaat van de EPN maakt de groepsindeling voor elke COEP. Deze indeling wordt naar alle leden gemaild en zal ook op het EPN Ledennet geplaatst worden. Mocht een lid verhinderd zijn dan kan een andere bijeenkomst uit de regio bijgewoond worden. U dient dit door te geven aan het secretariaat via coep@epn-notaris.nl.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden