Redenen om lid te worden van EPN:

 • De EPN ondersteunt u bij het verdiepen en up-to-date houden van uw kennis op het gebied van estate planning
 • De EPN biedt cursussen aan tegen sterk gereduceerde tarieven;
 • Voor de cursussen van de EPN krijgt u zowel EPN-punten als KNB-punten
 • EPN-leden krijgen tot 20% korting op diverse externe cursussen
 • De EPN ontwikkelt innovatieve modellen en producten voor uw praktijk, zoals de ontwikkeling van het levenstestament
 • De EPN ondersteunt u actief met marketing tools die u direct praktisch kunt inzetten
 • De EPN creëert kansen voor haar leden door interne en externe profilering
 • De EPN verzorgt twee keer per jaar het Collegiaal Overleg Estate Planner (COEP), waarin u gezamenlijk een op de praktijk gerichte estate plannings-casus behandeld.
 • EPN-leden ontvangen 15% korting op diverse uitgaven van de SDU.
 • EPN leden breiden hun netwerk via EPN uit, zowel binnen als buiten het notariaat.

Hoe kunt u (aspirant-)lid worden van EPN? Nu 3 manieren!

1. Aspirant-leden: nieuwe regeling voor recent afgestudeerde kandidaat-notarissen beroepsopleiding notariaat!

In de periode 2024/2025 hanteert EPN bij wijze van ‘pilot’ een mogelijkheid om eerder aspirant-lid te worden. Na het recent afronden van de beroepsopleiding notariaat kunt u zich al aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap.

Binnen 5 jaar na aanmelding als aspirant-lid moet een estate planningsopleiding en het EPN-examen behaald te worden of de EPN/Grotius Specialisatieopleiding Estate Planning afgerond te worden om lid te worden.
Deze periode kan goed gebruikt worden om de voordelen van het EPN-lidmaatschap te ervaren!

2.Het aspirant-lidmaatschap van de EPN staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen die:

 • aan de waarnemingsvereisten voldoen zoals bedoeld in artikel 28 lid a en b en omschreven in artikel 29 lid 1 Wna; en
 • een door het bestuur erkende beroepsopleiding hebben gevolgd.

De volgende beroepsopleidingen zijn door het bestuur erkend en geven toegang tot het aspirant-lidmaatschap:

 • de opleiding Estate planning Specialist van Estate Planning Expert en
 • de specialisatieopleiding Estate Planning van Licent Academy.

Na het volgen van een van deze opleidingen kunt u aspirant-lid van de vereniging worden indien u zich binnen zes maanden aanmeldt. Om vervolgens als gecertificeerd lid te worden toegelaten, moet u binnen 5 jaar met goed gevolg het EPN-examen afleggen of de door EPN/Grotius Specialisatieopleiding Estate Planning afronden.

3. Gecertificeerde leden

Daarnaast kunt u direct gecertificeerd lid worden door het EPN-examen met goed gevolg af te leggen of de EPN/Grotius-specialisatieopleiding af te ronden. Als u de EPN/Grotius-specialisatieopleiding heeft afgerond, hoeft u het EPN-examen niet af te leggen. Om toegelaten te worden als gecertificeerd lid moet u in de 7 voorgaande jaren minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest als kandidaat-notaris of notaris.

Een lid moet jaarlijks aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het inleveren van huiswerkopdrachten, het bijwonen van bijeenkomsten en het behalen van EPN-punten.

proeflidmaatschap tijdens volgen opleiding

Als u een van bovenstaande opleidingen volgt, kunt u zich aanmelden voor een gratis proeflidmaatschap bij de EPN zolang de opleiding loopt. Na het afronden van de opleiding kunt u zich aanmelden voor een (aspirant)-lidmaatschap.

Contributie

De kosten voor het lidmaatschap van de EPN voor het jaar 2024 vindt u in het Reglement contributie en kantoorkorting.

De regels voor de verplichte nascholing en COEP (Collegiaal Overleg Estate Planners) kunt u hier ook downloaden.

Aanmelden

U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden.

Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap opzeggen tegen het einde van een verenigingsjaar, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Zie artikel 9 van de statuten.

Meer informatie

Voor nadere informatie over het EPN-lidmaatschap verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat: 020-3882928 /  info@EPN-notaris.nl.

Aanmelden (aspirant)-lidmaatschap

  Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website, alsmede met de privacyverklaring.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden