Het afwikkelen van een nalatenschap

Een nalatenschap wordt ook wel een erfenis genoemd en bestaat uit alle bezittingen en schulden die iemand na het overlijden achterlaat. Bij het afwikkelen van een nalatenschap kunnen verschillende aspecten van estate planning een rol spelen. Op deze pagina leest u alvast enkele aandachtspunten. Het is raadzaam om u bij het afwikkelen van een nalatenschap te laten adviseren en bijstaan door een EPN estate planner.

Testament of wettelijke verdeling?

Na uw overlijden is het voor uw nabestaanden van belang om te weten of u een testament heeft gemaakt. Een testament die in Nederland bij een notaris is gemaakt, wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Hierdoor kan iedere notaris controleren of de overleden persoon een testament heeft gemaakt. Heeft u geen testament gemaakt? Dan is het wettelijk erfrecht op uw nalatenschap van toepassing.

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

Wanneer een naaste van u komt te overlijden, is de kans groot dat u wel enig inzicht heeft in diens financiële positie. Dat is waarschijnlijk niet het geval bij een ver familielid of minder bekende. U kunt dan ook niet altijd inschatten of diegene een positief saldo heeft. U heeft als erfgenaam drie verschillende opties. U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Verklaring van erfrecht/executele

Wanneer een nalatenschap wordt afgewikkeld, is de eerste (juridische) handeling vaak dat een notaris een verklaring van erfrecht opmaakt. Dit is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. De notaris bepaalt dit door onderzoek te doen.

De executeur

Als erfgenaam kunt u aangeven of u de hele afwikkeling van de nalatenschap door een notaris laat doen of dat bijvoorbeeld u of één van de andere erfgenamen deze taak (gedeeltelijk) op zich neemt. Dit zal mede afhankelijk zijn van de omvang van de nalatenschap en de familieverhoudingen. Het is ook mogelijk dat de overledene in het testament heeft aangegeven wie de nalatenschap moet afwikkelen. Er is dan  een executeur benoemd. In dit artikel leest u meer over de keuze voor een executeur.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het afwikkelen van een nalatenschap? Onze leden staan voor u klaar.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden