Past uw testament goed bij u?

Een goed testament start bij het in kaart brengen van uw vermogen, voorzieningen en uw privé – en zakelijke situatie. Daarna is het van belang om te bepalen wat uw wensen zijn én hoe u deze het beste vorm kunt geven in een testament. Een EPN estate planner helpt u graag. Op deze pagina leest u enkele aandachtspunten over uw testament.

Een testament opstellen

Een EPN estate planner beoordeelt al uw nabestaandenvoorzieningen samen. Dit betekent dat hij niet alleen kijkt naar uw testament, maar ook naar andere regelingen. Denk daarbij aan een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, pensioenregelingen, levensverzekeringen, statuten van vennootschappen waarin u aandelen heeft, aandeelhoudersovereenkomsten, enzovoorts.

Daarna bekijkt hij met u welke vermogensbestanddelen u aan wie wilt nalaten en onder welke voorwaarden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een flexibele regeling voor de verzorging van uw partner
  • een bewind over de verkrijging van uw kinderen tot een bepaalde leeftijd
  • een bepaling die voorkomt dat een ex-echtgenoot van uw kind aanspraak op uw nalatenschap kan maken (uitsluitingsclausule)
  • wat er met het erfdeel van uw kind gebeurt als uw kind komt te overlijden (tweetrapsmaking)

Daarnaast zal de EPN estate planner u adviseren hoe u de nalatenschap fiscaal zo voordelig mogelijk kunt laten vererven, zodat uw erfgenamen niet meer erfbelasting verschuldigd zijn dan nodig is en er optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande vrijstellingen en tarieven.

De tweetrapsmaking

Met een tweetrapsmaking beschikt iemand in zijn testament tweemaal over zijn nagelaten goederen. De eerste maal bij het eigen overlijden en de tweede maal bij het overlijden van een erfgenaam, bijvoorbeeld een kind. Dit wordt ook wel ‘regeren over uw graf’ genoemd.

Het vruchtgebruiktestament: waardestijging onbelast

U kunt in uw testament bepalen dat de langstlevende na uw overlijden het vruchtgebruik krijgt van uw hele nalatenschap of een gedeelte daarvan. Meestal krijgt de langstlevende het vruchtgebruik van alle goederen van de nalatenschap. Het gebruik van de goederen (zoals de woning en inboedel) en alle inkomsten uit het vermogen (zoals rente en dividend) komen dan toe aan de langstlevende.

Het combinatietestament: flexibel en fiscaal voordelig

Het is in het algemeen wenselijk om een testament zo op te stellen dat er pas na uw overlijden keuzes hoeven te worden gemaakt over de meest wenselijke en fiscaal meest gunstige wijze van afwikkeling. Een testament dat zulke keuzes na het overlijden mogelijk maakt noemen we een combinatietestament.

Werkt uw testament ook in het buitenland?

Het Nederlandse erfrecht-systeem is uniek in de wereld en wordt niet in alle andere landen erkend. Woont u in het buitenland of heeft u vermogensbestanddelen in het buitenland? Dan is het van groot belang om na te gaan of uw testament ook daar geldig en praktisch uitvoerbaar is. De EPN estate planner kan u informeren over deze internationale aspecten. Hij kan in samenspraak met collega’s in het buitenland een testament voor u maken met een meer universele werking.

Belasting

Bij veel mensen bestaat het beeld dat de langstlevende partner geen erfbelasting hoeft te betalen. De langstlevende heeft een vrijstelling van ruim € 670.000,-. Over het bedrag daarboven betaalt de langstlevende 10% – 20% erfbelasting (afhankelijk van de hoogte van de verkrijging). Voor (klein)kinderen geldt een vrijstelling van ruim € 20.000,-. Kinderen  betalen ook 10% – 20% erfbelasting over het bedrag daarboven.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over uw testament? Onze EPN notarissen staan voor u klaar.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden