Estate planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Een nalatenschap bestaat uit alles wat u achterlaat na uw overlijden.

Wat doet een EPN estate planner?

De EPN estate planner begeleidt u bij het maken van de juiste keuzes. Dit doen zij altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Een EPN estate planner bekijkt hoe u uw nalatenschap fiscaal aantrekkelijk kunt overdragen aan uw erfgenamen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw specifieke wensen. Uw zaken worden dus goed en slim geregeld. Bij de EPN estate planner komen u en uw familie er sterker uit, zodat u de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunt zien.

Integrale aanpak

Voor een goede estate planning is het van belang dat uw situatie integraal in kaart wordt gebracht. Daarbij horen onder meer de volgende vragen:

 1. Uw vermogen; internationale aspecten
  Hoe is uw vermogen samengesteld? Welke landen zijn betrokken bij uw planning op grond van uw nationaliteit, woonplaats en de ligging van uw vermogen?
 2. Verhoudingen; zakelijk en privé
  Welke regelingen heeft u op zakelijk gebied? Heeft u een familiebedrijf, BV, maatschap, eenmanszaak of (andere) samenwerkingsovereenkomst?
  Welke regelingen heeft u in de privésfeer? Heeft u een huwelijk (op voorwaarden), geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract, LAT-regeling of co-ouderschap? Heeft u een levenstestament of wilt u daar meer informatie over?
 3. Structurering en overheveling van uw vermogen; bij leven of overlijden
  Hoe wilt u uw vermogen overdragen? Denk bijvoorbeeld aan een schenkingsplan, het certificeren van uw vermogen, bedrijfsopvolging, ingroeiregeling, huwelijkse voorwaarden, langstlevende-testament, ondernemerstestament, pensioenregeling en levensverzekering.

Waarom een EPN estate planner?

 • De estate planners van de EPN zijn allemaal (kandidaat-)notaris. Hierdoor kan het advies van de EPN estate planner direct worden uitgewerkt in een of meer notariële akten, zoals bijvoorbeeld een levenstestament, huwelijkse voorwaarden, een testament of een schenkingsakte.
 • Alle estate planners van EPN zijn lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie. Dat waarborgt dat ze met verstand van zaken naar uw belangen kijken, objectief en onafhankelijk van andere adviseurs. Ook vallen EPN estate planners onder het notariële tuchtrecht.
 • De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is de oudste en de grootste notariële specialistenvereniging. EPN waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden, speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving en bevordert de praktijkontwikkeling.

Uw zaken slim en goed geregeld

Bij de EPN estate planner komen u en uw familie er sterker uit, zodat u de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunt zien. Bekijk hier alle leden en maak een afspraak met een EPN estate planner bij u in de buurt.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden