Wiki

Notaris Wiki (Woordenboek)

Bent u op zoek naar informatie over een term? Op deze pagina leggen wij diverse termen uit.


 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Filter op:

Bekijk alle items

 • AfstammelingVolgens de wet is een afstammeling een wettelijk kind, kleinkind of (achter)kleinkind of verdere nakomeling.…
 • AlimentatieAlimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. Alimentatie wordt…
 • Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bepaalt dat wie een bedrijf ontvangt, over de waarde van dit bedrijf…
 • BegiftigdeEen begiftigde is de ontvanger van een schenking. Dit kan een persoon of organisatie zijn.…
 • BegrafenisexecuteurNa een overlijden moeten diverse zaken geregeld worden. Eén daarvan is het verzorgen van de…
 • BegrafenisexecuteurDe begrafenisexecuteur is een executeur die uw begrafenis of crematie regelt. Hij of zij heeft…
 • BeheersexecuteurEen beheersexecuteur is een executeur die de nalatenschap ‘beheert’. Hij of zij inventariseert de bezittingen…
 • BeheersexecuteurEen beheersexecuteur is een executeur die de nalatenschap ‘beheert’. Hij of zij inventariseert de bezittingen…
 • Belastingvrije schenkingEen belastingvrije schenking is een schenking waarover u geen belasting hoeft te betalen. Tot welk…
 • BewindBewind is één van de wettelijke beschermingsmaatregelen als iemand zelf zijn financiële zaken niet kan…
 • CombinatietestamentHet is in het algemeen wenselijk om een testament zo op te stellen dat er…
 • Cryptocurrency erfenisCryptocurrencies, zoals Bitcoin en Ethereum, vormen een relatief nieuw type bezit dat kan worden geërfd.…
 • CurateleCuratele is één van de wettelijke beschermingsmaatregelen. Hiermee wordt u als persoon beschermd én wordt…
 • Digitale handtekeningEen digitale handtekening is een technologische tool die wordt gebruikt om de authenticiteit van digitale…
 • Digitale nalatenschapIn het digitale tijdperk laat u naast fysieke bezittingen ook een digitale nalatenschap achter. Dit…
 • DonorcodicilIn een donorcodicil geeft u toestemming om na uw overlijden organen of weefsels te transplanteren.…
 • ErfbelastingErfbelasting is een belasting die geheven wordt over een erfenis. Of en hoeveel belasting er…
 • ErfenisEen erfenis is (het gedeelte van) een nalatenschap waar een erfgenaam recht op heeft. U…
 • ErfgenaamEen erfgenaam is een persoon of instantie die volgens de wet of een testament recht…
 • Erfrecht bij co-ouderschapIn situaties van co-ouderschap kunnen erfrechtelijke kwesties complex zijn. Het is belangrijk om duidelijke afspraken…
 • Estate planner‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Een nalatenschap bestaat uit alles wat u achterlaat…
 • ExecuteurNa uw overlijden is er een aantal zaken dat geregeld moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld…
 • Executeur-afwikkelingsbewindvoerderDe executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de meeste bevoegdheden van alle executeurs. Deze executeur regelt in feite alles…
 • FamiliezorgovereenkomstIn een familiezorgovereenkomst worden de verwachtingen en afspraken tussen een mantelzorger en een mantelzorgvrager vastgelegd.…
 • Fiscaal partnerU kunt samen met uw fiscaal partner de aangifte inkomstenbelasting doen. Dit betekent dat u…
 • FusiegezinEen fusiegezin is een ander woord voor samengesteld gezin en patchwork family. Blogs voor fusiegezinnen…
 • Geregistreerd partnerEen geregistreerd partner is een burgerlijke staat als gevolg van het aangaan van een geregistreerd partnerschap.…
 • Geregistreerd partnerEen geregistreerd partner is een burgerlijke staat, als gevolg van het aangaan van een geregistreerd…
 • Geregistreerd partnerschapEen geregistreerd partnerschap is een bij wet geregelde samenlevingsvorm, juridisch bijna gelijk aan het huwelijk.
 • GetrouwdGetrouwd is een burgerlijke staat als gevolg van het aangaan van een huwelijk. Als u…
 • HuwelijkEen huwelijk is een bij wet geregelde samenlevingsvorm. Dit heeft gevolgen voor uw inkomen, vermogen,…
 • Huwelijkse voorwaardenHuwelijkse voorwaarden is een door een notaris gemaakte akte, waarin afspraken worden gemaakt rondom het…
 • KinderalimentatieKinderalimentatie zijn betalingen aan een ex-partner of rechtstreeks aan kinderen, om de kinderen financieel te…
 • Langstlevende partnerDe langstlevende partner is de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene. Hoe zijn de…
 • Langstlevende testamentEen langstlevende-testament is een testament dat de (financiële) belangen van de langstlevende partner voorop stelt.…
 • Legitieme portieEen legitieme portie is het geldbedrag waar een afstammeling minimaal recht op heeft, ook als…
 • LevenstestamentIn een levenstestament legt u uw wensen en instructies vast voor situaties waarin u uw…
 • MantelzorgMantelzorg is zorg die de gebruikelijke hulp, zoals het doen van een boodschap, overstijgt. Mantelzorg…
 • MeerderjarigWanneer een persoon een bepaalde leeftijd bereikt, is hij of zij meerderjarig. De wet ziet…
 • MentorschapMentorschap is één van de wettelijke beschermingsmaatregelen. Mentorschap wordt uitgevoerd door een mentor. Dit is…
 • MinderjarigEen minderjarige wordt door de wet gezien als kind. In Nederland is een persoon tot…
 • NabestaandenpensioenHet nabestaandenpensioen is inkomen voor uw partner en/of uw minderjarige kinderen, voor na uw overlijden…
 • NalatenschapEen nalatenschap is het vermogen van de overledene, op het moment van het overlijden. Een…
 • OuderdomspensioenHet ouderdomspensioen bestaat uit inkomen voor uzelf, voor na uw pensionering. Ouderdomspensioen dat u tijdens…
 • OverlijdensrisicoverzekeringEen overlijdensrisicoverzekering is een verzekeringspolis die een geldbedrag uitkeert bij het overlijden van degene wiens…
 • PartnerPartners zijn twee personen die ervoor gekozen hebben om samen te leven, zonder de formele…
 • PartneralimentatiePartneralimentatie bestaat uit betalingen aan een ex-partner, om de ex-partner financieel te onderhouden.
 • PartnerpensioenPartnerpensioen is inkomen voor uw partner. Partnerpensioen (op opbouwbasis) Partnerpensioen (op opbouwbasis) is inkomen voor…
 • PartnerschapsvoorwaardenPartnerschapsvoorwaarden is een door een notaris gemaakte akte, waarin afspraken worden gemaakt rondom het geregistreerd…
 • Patchwork familyPatchwork family is een ander woord voor samengesteld gezin.
 • PensioenimputatiePensioenimputatie is de verlaging van de partnervrijstelling voor de erfbelasting, doordat die partner een partnerpensioen…
 • PrivacywetgevingMet de invoering van wetten zoals de AVG is de manier waarop persoonlijke gegevens worden…
 • Samengesteld gezinEen samengesteld gezin is een gezin waarbij tenminste één kind niet van de partners samen…
 • SamenlevingscontractEen samenlevingscontract is een door een notaris gemaakte akte, waarin afspraken worden gemaakt rondom het…
 • SamenwonersSamenwoners delen een gezamenlijke huishouding zonder de formele registratie van een huwelijk of partnerschap. Hierbij…
 • ScheidingEen huwelijk kan ontbonden worden met een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed:…
 • Scheiding van tafel en bedScheiding van tafel en bed is een procedure bij de rechtbank, waarmee echtgenoten formeel getrouwd…
 • SchenkingEen schenking is een overeenkomst zonder tegenprestatie. De schenker geeft iets aan de ontvanger.
 • Schenking op papierWanneer u schenkt ‘op papier’, dan legt u in een notariële akte vast dat u…
 • StiefkindEen stiefkind is het kind van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dat niet uw eigen…
 • StiefouderEen stiefouder is de nieuwe echtgenoot of geregistreerd partner van uw vader of moeder, die…
 • TestamentEen testament is een door een notaris gemaakte akte, waarin u bepaalt hoe uw nalatenschap…
 • TweetrapsmakingEen tweetrapsmaking is een regeling in een schenking of testament die niet alleen aanwijst wie…
 • VerblijvingsbedingEen verblijvingsbeding is een afspraak tussen mede-eigenaren, vaak opgenomen in een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of…
 • VermogenHet vermogen is het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen ná aftrek van…
 • VoogdEen voogd is de persoon die door een ouder of de rechter is aangewezen om…
 • VruchtgebruikVruchtgebruik is het recht om bepaalde (of alle) goederen van de nalatenschap te gebruiken, terwijl…
 • Wettelijke beschermingsmaatregelenEr zijn drie soorten wettelijke beschermingmaatregelen: bewind, mentorschap en curatele.
 • Wettelijke verdelingDe wettelijke verdeling is de wettelijke langstlevende-regeling, waarbij de langstlevende partner eigenaar wordt van al…
 • WilsbekwaamIemand is wilsbekwaam als diegene zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen van die…
 • WilsonbekwaamIemand die wilsonbekwaam is, kan zelf geen beslissingen maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn…
 • WilsrechtenWilsrechten is de mogelijkheid om te eisen dat een erfrechtelijke vordering wordt ‘uitbetaald’ door het…

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden