Afstammeling

Categorie: Patchwork family

Volgens de wet is een afstammeling een wettelijk kind, kleinkind of (achter)kleinkind of verdere nakomeling. Dat kan zijn:

Om te bepalen wie uw afstammelingen zijn, kijkt de wet alleen naar uw directe bloedverwanten. Uw (achter)kleinkinderen zijn dus ook afstammelingen. De partner van uw kind is géén afstammeling, ook niet als hij of zij getrouwd is met uw kind. Ditzelfde geldt ook voor eventuele stief(klein)kinderen of pleeg(klein)kinderen.

Heeft u geen testament? Dan zijn volgens de wet uw afstammelingen de eerste erfgenamen. De wet heeft bepaald dat uw kinderen altijd recht hebben op een deel van de nalatenschap van hun ouders. Dit geldt ook als de ouder hen onterft. Lees in dit artikel meer over het onterven van uw kind(eren). Volgens de wet hebben stief-, pleeg- en kleinkinderen geen (eigen) recht op uw nalatenschap. Kleinkinderen komen wel in aanmerking voor uw nalatenschap als hun ouder (uw kind) is overleden of de erfenis verwerpt. U kunt van de wettelijke regeling afwijken in een testament.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden