Alimentatie

Categorie: Patchwork family

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. Alimentatie wordt ook wel een wettelijke onderhoudsplicht genoemd. In Nederland geldt deze plicht voor partners en ouders.

In geval van een echtscheiding (of beëindiging van een geregistreerd partnerschap) kunt u samen afspraken maken over alimentatie. Komt u hier niet samen uit? Dan beslist een rechter. Hij of zij kijkt naar de financiële draagkracht van de beide partners. Kan de partner met het laagste inkomen niet voldoende voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud? Dan kan de rechter de partner met het hoogste inkomen verplichten om hieraan bij te dragen. Deze vorm van alimentatie noemen we partneralimentatie. Op rechtspraak.nl leest u meer over de procedure. Hoe lang u partneralimentatie betaalt of ontvangt, hangt af van verschillende zaken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding, geldt een vorm van alimentatie voor de zorg en opvoeding van uw kind(eren). Als ouders blijft u hier namelijk samen verantwoordelijk voor. Hoeveel alimentatie betaald moet worden, is afhankelijk van de afspraken die bij de echtscheiding worden gemaakt. Kiezen de ouders voor co-ouderschap? Dan wonen de kinderen afwisselend bij de ene en andere ouder. Op die manier worden ook de kosten gedeeld. Wonen de kinderen bij één van de ouders? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Deze onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden