Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Categorie: EPN notaris

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bepaalt dat wie een bedrijf ontvangt, over de waarde van dit bedrijf (tot ruim 1 miljoen euro), géén erfbelasting hoeft te betalen wanneer diegene het bedrijf voortzet. Dit is geregeld in de Successiewet.

Wanneer iemand een onderneming erft of geschonken krijgt, moet diegene over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Wanneer de ontvanger het bedrijf voortzet, kan hij of zij gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. De opvolger betaalt dan minder of geen belasting, afhankelijk van de waarde van de onderneming. De meest actuele informatie over deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Aan deze bedrijfsopvolgingsregeling zitten enkele voorwaarden. Zo moet het gaan om een lopende onderneming. Daarnaast moet de overledene of schenker gedurende een bepaalde tijd eigenaar van de onderneming zijn geweest. En wanneer de opvolger de onderneming minder dan 5 jaar voortzet, moet hij of zij alsnog erf- of schenkbelasting betalen over de bedragen waarover hij of zij vrijstelling heeft ontvangen. Heeft u geen testament opgesteld? Dan kan deze regeling ongunstig uitpakken. Laat u daarom goed adviseren wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden