Begiftigde

Categorie: Schenken

Een begiftigde is de ontvanger van een schenking. Dit kan een persoon of organisatie zijn.

Is de begiftigde een persoon? Dan kan hij of zij de schenking aanvaarden (accepteren) of verwerpen (weigeren). Wordt de schenking aanvaard? Dan moet er belasting betaald worden over de waarde van de schenking. In de meeste gevallen wordt dit betaald door de begiftigde. Tot een bepaald bedrag geldt een vrijstelling van schenkbelasting. Afhankelijk van de waarde van de schenking, de relatie tussen schenker en begiftigde en het doel waarvoor de schenking wordt gebruikt, wordt de schenkbelasting berekend.

Is de begiftigde een organisatie, zoals een stichting? In veel gevallen hoeft dan geen belasting betaald te worden. Dit is afhankelijk van de hoogte van de schenking en de organisatie die de schenking ontvangt. Een organisatie die is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft geen belasting te betalen. Een SBBI (Sociaal Belang Beogende Instelling) in sommige gevallen wel. Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden