Erfenis

Categorie: Erven

Een erfenis is (het gedeelte van) een nalatenschap waar een erfgenaam recht op heeft. U kunt een erfenis aanvaarden of verwerpen.

Erfenis zuiver aanvaarden

Wanneer iemand een erfenis zuiver aanvaardt, dan erft diegene de bezittingen én eventuele schulden van de nalatenschap. Dit houdt in dat de erfgenaam aansprakelijk is voor alle schulden, óók als de schulden groter zijn dan het vermogen van de overleden persoon. Dan is er sprake van een negatieve nalatenschap.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wanneer iemand een erfenis beneficiair aanvaardt, dan erft diegene alleen wanneer er, na het betalen van alle schulden van de nalatenschap, nog een bedrag overblijft. In principe erft diegene dan geen negatieve nalatenschap. De erfgenaam is dan wel verplicht om de nalatenschap volgens strikte wettelijke regels af te wikkelen. Dit wordt ook wel het ‘vereffenen van de nalatenschap’ genoemd. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt. Anders loopt u de kans alsnog de schulden uit de erfenis te moeten betalen. U moet een verklaring afleggen bij de rechter. Hier vindt u meer informatie over de procedure.

Erfenis verwerpen

Wanneer iemand een erfenis verwerpt, doet diegene afstand van de nalatenschap.

Doet iemand afstand van de nalatenschap, dan weigert diegene de erfenis aan te nemen. De erfgenaam erft in dit geval niets, ook geen eventuele bezittingen met emotionele waarde of fotoboeken. Let op: wanneer iemand afstand doet van de nalatenschap wordt de erfenis mogelijk doorgegeven aan de kinderen. De kinderen hebben vervolgens weer dezelfde mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden