Erfgenaam

Categorie: Erven

Een erfgenaam is een persoon (of instelling) die aanspraak kan maken op een deel van uw nalatenschap. In een testament kunt u erfgenamen aanwijzen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden