Familiezorgovereenkomst

Categorie: EPN notaris

In een familiezorgovereenkomst worden de verwachtingen en afspraken tussen een mantelzorger en een mantelzorgvrager vastgelegd. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welke soort zorg verleend zal worden, hoeveel tijd eraan besteed wordt en wat u als eventuele vergoeding zult ontvangen. Dit geeft duidelijkheid voor zowel de mantelzorger als de mantelzorgvrager. Zijn er (meer) kinderen, dan geeft het ook duidelijkheid voor hen. Een familiezorgovereenkomst is maatwerk. Het is belangrijk dat u vooraf goed nadenkt hoe u deze afspraken wilt inkleden. Uw EPN-notaris kan dit traject begeleiden of de door u gewenste overeenkomst (notarieel) vastleggen. In onderstaande brochure vertellen wij hier meer over.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden