Fiscaal partner

Categorie: EPN notaris

U kunt samen met uw fiscaal partner de aangifte inkomstenbelasting doen. Dit betekent dat u de inkomsten en aftrekposten van uzelf en uw fiscaal partner kunt verdelen. Dit kán invloed hebben op de belasting die u moet betalen of terugkrijgen en op de heffingskortingen u die krijgt. In dit artikel leest u wanneer u fiscaal partners bent.

Er is een tweedeling te maken in de soorten van fiscaal partnerschap. Dat onderscheid zit met name in de samenlevingsvorm waarin u en uw partner samenwonen. Hieronder lichten we de situaties kort toe.

Situatie 1: U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan bent u fiscaal partners. Dit is óók het geval wanneer u niet samenwoont. Hieronder benoemen we drie situaties die kunnen voorkomen. Waar we spreken over huwelijk of trouwen, bedoelen we óók het geregistreerd partnerschap.

U trouwt, maar gaat niet samenwonen

Wanneer u trouwt, maar niet gaat samenwonen, dan bent u toch fiscaal partners. Dit fiscaal partnerschap gaat in op de dag van uw huwelijk.

U trouwt, en woont daarna direct samen of later

Gaat u trouwen en woonde u vóór uw huwelijk nog niet samen met uw partner? Maar gaat u wel samenwonen ná uw huwelijk? Dan bent vanaf dan  fiscaal partners.

U trouwt en woont al samen vóór uw huwelijk

Woonde u al wél samen voor uw huwelijk? Dan bent u fiscaal partners vanaf het moment dat u binnen dat jaar op hetzelfde adres stond ingeschreven. Woont u het gehele jaar al samen? Dan bent u ook het gehele jaar fiscaal partner.

Situatie 2: U bent niet getrouwd, hebt geen geregistreerd partnerschap, maar u staat samen ingeschreven op uw adres

Bent u niet getrouwd? En heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Maar staat er wel iemand anders ingeschreven op uw adres? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of u voldoet aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap. U bent bijvoorbeeld fiscaal partner als u samen een kind hebt of wanneer u samen een notarieel samenlevingscontract hebt afgesloten. We geven u drie situaties.

U krijgt een kind, maar woont niet samen met uw partner

Krijgt u samen met uw partner een kind, maar staat u dat hele jaar niet ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u toch fiscaal partners van elkaar omdat u voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt.

U krijgt een kind, en woont samen sinds de geboorte of later

Krijgt u samen met uw partner een kind en gaat u samenwonen vanaf dat moment? Dan bent u fiscaal partner. Ook als u later dat jaar gaat samenwonen.

U krijgt een kind, maar woont al samen eerder samen

Krijgt u een kind? En woonde u al samen met de ouder van dit kind sinds eerder dat jaar? Dan bent u fiscaal partners vanaf dat moment. Wanneer u het gehele jaar al samen woonde, bent u ook het gehele jaar fiscaal partners.

Wanneer bent u géén fiscaal partners meer?

U bent geen fiscaal partners meer wanneer u niet meer samen op één adres staat ingeschreven met uw fiscaal partner. Een voorbeeld: u koopt samen met een huisgenoot een woning. U bent beide eigenaar van de woning, maar u bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap. U woont in deze woning samen. Vanaf 1 april verhuist uw huisgenoot naar een eigen woning, maar u blijft wel samen eigenaar van de woning. U bent dan fiscaal partners tot en met 1 april. Daarna bent u geen fiscaal partner meer, omdat u niet meer in één woning woont.

Deze situatie is anders voor getrouwden en partners met een geregistreerd partnerschap. Gaat u scheiden, uit elkaar of apart leven? Lees dan hier wanneer u geen fiscale partners meer bent.

Bijzondere situaties

De situaties zoals hierboven beschreven zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin u fiscaal partner bent. Voor alle voorwaarden en bijzonderheden verwijzen we u door naar de website van de Belastingdienst. Daarop leest u alles wat u moet weten over het fiscaal partnerschap. En heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een EPN notaris bij u in de buurt. Hij of zij kan u ook informeren over de gevolgen van het fiscaal partnerschap.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden