Langstlevende partner

Categorie: Erven

De langstlevende partner is de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene. Hoe zijn de zaken voor hem of haar geregeld als een van de partners overlijdt? Als u geen testament heeft, bepaalt de wet dit. In dit artikel leest u meer over de situatie voor de langstlevende partner.

Wat regelt de wet voor de langstlevende partner?

Wanneer u geen testament heeft, bepaalt de wet wat er met uw erfenis gebeurt. Dit wordt ook wel de wettelijke verdeling van uw vermogen genoemd. Sinds 2003 is in de wet geregeld dat als er geen testament is, de langstlevende partner automatisch de bezittingen en schulden van de overledene erft. Bent u niet getrouwd en geen geregistreerd partners? Dan kunt u uw partner alleen erfgenaam maken met een testament. Laat u in dit geval adviseren door een notaris.

Kinderen ontvangen een niet-opeisbare vordering op hun ouder. Hierdoor kunnen zij hun erfdeel pas opeisen wanneer de langstlevende ouder overlijdt. De langstlevende partner erft volgens de wet dus al het vermogen (de bezittingen en schulden) van de overledene. U kunt hiervan afwijken in een testament.

Wat kunt u in een testament regelen?

Een testament is altijd maatwerk. Er zijn dus veel mogelijkheden. Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van veel voorkomende regelingen in een testament die betrekking hebben op de langstlevende partner:

In een testament kunt u vastleggen dat de kinderen hun erfdeel mogen opeisen wanneer de langstlevende partner opnieuw trouwt. Hiermee voorkomt u dat het vermogen van de overledene in een nieuw huwelijk over kan gaan op de nieuwe partner.

U kunt in een testament regelen dat de kinderen hun erfdeel ontvangen wanneer de langstlevende opgenomen moet worden in een zorginstelling en een eigen bijdrage moet betalen. Hoe kleiner het vermogen, hoe lager de eigen bijdrage.

In een testament kunt u vastleggen dat de kinderen hun erfdeel mogen opeisen wanneer de langstlevende ouder failliet gaat of in de schuldsanering belandt. Hiermee voorkomt u dat schuldeisers de erfenis van uw kinderen kunnen opeisen.

In een testament is nog veel meer mogelijk. Laat u adviseren door een EPN notaris voor deskundig advies over uw persoonlijke situatie.

Betaalt de langstlevende partner erfbelasting?

De langstlevende partner betaalt erfbelasting over de waarde van de erfenis van de overledene. De partner krijgt een vrijstelling van erfbelasting tot een bepaald bedrag. Wanneer de erfenis in waarde boven dit bedrag uitkomt, betaalt de langstlevende partner over dit bedrag erfbelasting. De actuele vrijstellingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wat is een tweetrapstestament?

In een tweetrapstestament wordt de langstlevende partner in eerste instantie de enige erfgenaam. De kinderen krijgen dan geen vordering op de langstlevende ouder. Met een tweetrapstestament kunt u ervoor zorgen dat uw erfenis bij hertrouwen van de langstlevende partner voor de eigen kinderen behouden blijft. Ook kunt u hiermee erfbelasting besparen. De langstlevende partner heeft namelijk een ruime vrijstelling van erfbelasting. Dit kan erfbelasting besparen voor de kinderen. Hieraan zitten wel haken en ogen. Laat u daarom altijd adviseren over uw persoonlijke situatie, door een EPN notaris.

Hoe wordt de erfenis verdeeld na overlijden van de langstlevende partner?

Heeft u geen testament? Dan bepaalt de wet hoe uw erfenis verdeeld wordt. In basis wordt eerst de erfenis verdeeld van de partner die als eerst is overleden. Daarna de erfenis van de langstlevende partner.

Heeft u wel een testament? Dan bepaalt dit hoe de erfenis verdeeld wordt. Wijzigingen in de wet kunnen ook invloed hebben op uw testament. Daarom is het aan te raden om uw testament periodiek te laten controleren.

Neem contact op met een EPN notaris

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met een EPN notaris bij u in de buurt. Hij of zij adviseert u graag.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden