Levenstestament

Categorie: Levenstestament

In een levenstestament legt u uw wensen en instructies vast voor situaties waarin u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u te maken krijgt met dementie of wanneer u door een ongeval in coma raakt. In dat geval bent u wilsonbekwaam. In dit artikel leest u hier meer over.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden