Mentorschap

Categorie: Levenstestament

Mentorschap is één van de wettelijke beschermingsmaatregelen. Mentorschap wordt uitgevoerd door een mentor. Dit is het geval wanneer u uw persoonlijke belangen niet meer kunt behartigen. Een mentor beschermt u op persoonlijk vlak. Hij of zij beslist over uw verzorging, verpleging of (medische) behandelingen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden