Partner

Categorie: EPN notaris

Een partner is uw levensgezel, met wie u samenwoont, getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Voor belastingen geldt dat iedere belastingwet zelf bepaalt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om, voor die wet, elkaars partner te zijn.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden