Pensioenimputatie

Categorie: Pensioen

Pensioenimputatie is de verlaging van de partnervrijstelling voor de erfbelasting, doordat die partner een partnerpensioen ontvangt.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden