Samengesteld gezin

Categorie: Patchwork family

Een samengesteld gezin is een gezin waarbij tenminste één kind niet van de partners samen is. Een samengesteld gezin wordt ook wel een patchwork family genoemd. Samengestelde gezinnen kennen verschillende verschijningsvormen:

  1. Een samengesteld gezin: als beide ouders kinderen meebrengen vanuit een vorige relatie en/of daarnaast samen een of meerdere kinderen krijgen.
  2. Stiefvadergezin: als de kinderen uit een eerdere relatie van de moeder komen.
  3. Stiefmoedergezin: als de kinderen uit een eerdere relatie van de vader komen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden