Schenking op papier

Categorie: Schenken

Wanneer u schenkt ‘op papier’, dan legt u in een notariële akte vast dat u iemand over een bepaalde periode een bepaald bedrag geeft. In dat geval geeft u op het moment zelf nog geen geld aan iemand. Het bedrag dat u op papier schenkt, telt niet mee met de erfenis. Wel moet u alvast rente betalen aan de ontvanger. Lees in ons artikel hier meer over.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden