Stiefouder

Categorie: Patchwork family

Een stiefouder is de nieuwe echtgenoot of geregistreerd partner van uw vader of moeder, die dus niet uw andere ouder is. Fiscaal staat degene met wie uw ouder samenwoont, als de partners fiscaal partner van elkaar zijn, gelijk aan een stiefouder en een eigen ouder.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden