Tweetrapsmaking

Categorie: Testament

Een tweetrapsmaking is een regeling in een schenking of testament die niet alleen aanwijst wie er wat van u krijgt (de ‘eerste trap’), maar bovendien bepaalt aan wie (het restant van) de schenking of erfenis moet toekomen als de eerste begiftigde/erfgenaam zou overlijden (de ‘tweede trap’).

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden