Vermogen

Categorie: ErvenSchenken

Het vermogen is het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen ná aftrek van verplichtingen (zoals schulden).

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden