Vruchtgebruik

Categorie: Testament

Vruchtgebruik is het recht om bepaalde (of alle) goederen van de nalatenschap te gebruiken, terwijl een ander de eigenaar is. U kunt in uw testament bepalen dat de langstlevende na uw overlijden het vruchtgebruik krijgt van uw hele nalatenschap of een gedeelte daarvan. Meestal krijgt de langstlevende het vruchtgebruik van alle goederen van de nalatenschap. Het gebruik van de goederen (zoals de woning en inboedel) en alle inkomsten uit het vermogen (zoals rente en dividend) komen dan toe aan de langstlevende.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden