Beheersexecuteur

Categorie: Erven

Een beheersexecuteur is een executeur die de nalatenschap ‘beheert’. Hij of zij inventariseert de bezittingen en de schulden, voldoet de schulden, regelt de administratie en informeert alle erfgenamen. De beheersexecuteur maakt de nalatenschap klaar voor verdeling, maar is niet bevoegd om de nalatenschap zelf onder de erfgenamen te verdelen.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden