De EPN: de grootste specialistenvereniging in het notariaat.

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is de oudste en de grootste notariële specialistenvereniging. De EPN is opgericht op 29 juni 1999 vanuit de behoefte onder notarissen en kandidaat-notarissen om de kennis en de kwaliteit van notariële estate planners te bevorderen.
De EPN waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden, speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving en bevordert de praktijkontwikkeling. Dit doet zij in nauw overleg met de KNB; waar nodig trekken de EPN en de KNB samen op.

De leden

Per 1 januari 2024 telt de EPN 209 gecertificeerde-leden, bestaande uit notarissen en kandidaat-notarissen, verdeeld over meer dan 180 notariskantoren verspreid over het hele land. De leden dienen jaarlijks nascholingspunten (EPN-punten) te behalen en casus in te leveren ter toetsing van hun actuele kennis, en komen twee à drie keer per jaar bijeen in kleine groepen (per regio) voor vakinhoudelijk overleg.

Gecertificeerde leden hebben daarnaast het EPN-examen behaald of de EPN/Grotius Specialisatieopleiding Estate Planning afgerond.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit: mr. Martijn Maas (voorzitter), mr. Hanneke Linthorst (penningmeester), mr. Petra de Jong (secretaris), mr. Gerben Gramser, mr. Marieke Görtemöller, mr. Marjolijn den Otter, mr. Hella Slegt-Moens.

Jaarlijkse activiteiten

De EPN organiseert jaarlijks verschillende activiteiten op het gebied van estate planning, zoals:

  • na- en bijscholingscursussen;
  • een wetenschappelijk congres;
  • intervisiebijeenkomsten;
  • COEP-bijeenkomsten;
  • EPN-examen;
  • Een jaarlijkse algemene ledenvergadering met een lezing.

Commissies:

EPN heeft op dit moment vijf commissies die op verschillende deelgebieden van de estateplanning actief zijn. In deze commissies worden nieuwe producten ontwikkeld en bestaande producten verbeterd.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden