Erfrecht bij co-ouderschap

Categorie: Erven

In situaties van co-ouderschap kunnen erfrechtelijke kwesties complex zijn. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie wat erft, vooral als er stiefkinderen of halfbroers en -zussen bij betrokken zijn. Een notaris kan helpen bij het opstellen van een testament dat rekening houdt met de unieke omstandigheden van een co-ouderschapssituatie.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden