Geregistreerd partner

Categorie: EPN notaris

Een geregistreerd partner is een burgerlijke staat als gevolg van het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Deze bij wet geregelde samenlevingsvorm is juridisch bijna gelijk aan het huwelijk. De partners gaan de rechten en plichten aan die ook gelden binnen een huwelijk en worden elkaars erfgenaam. De verschillen met een huwelijk zijn als volgt:

  • Voor een geregistreerd partnerschap is geen ja-woord verplicht, bij een huwelijk wel.
  • Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van een rechter eindigen.
  • De scheiding van tafel en bed bestaat niet binnen het geregistreerd partnerschap.

Voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap kunt u bij uw gemeente terecht. U kunt ervoor kiezen om bij uw notaris partnerschapsvoorwaarden op te stellen (vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden). Doet u dit niet, dan gaat u automatisch een partnerschap in de beperkte gemeenschap van goederen aan.

Een geregistreerd partnerschap kan ontbonden worden door een advocaat of notaris. Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij het partnerschap? Dan moeten de partners naar de rechtbank.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden